BEHA-info: Factor is geboren!

leave a comment »

Nu de docenten toch aan het babyboomen zijn, konden wij studenten niet achterblijven. Niet zonder enige trots mag ik, in naam van de leden van de participatiecommissie, een geboorte aankondigen. Op haar installatievergadering dd. 28 november kreeg de participatiecommissie van het departement HABE de roepnaam FACTOR.

In het participatiedecreet, gestemd op 3 maart 2004, werd de oprichting van participatiecommissies wettelijk verankerd en uitgewerkt in het participatiereglement. De Hogeschool Gent diende, voor zover dit nog niet eerder gebeurd was, in elk departement een participatiecommissie -noem het gerust een studentenraad- in het leven te roepen.

De participatiecommissie van het departement HABE heeft tot doel de studenten een platform te bieden waar mogelijke problemen besproken of initiatieven genomen worden om het studentenleven op het departement in een optimale sfeer te laten verlopen. In deze context moet ook onze naam begrepen worden: FACTOR, act for!
Ons actieterrein is moeilijk onder één noemer te vatten. Dat kan gaan van het organiseren van een fuif, het inrichten van een debat tot het geven van advies aan het departement, het evalueren van de aangeboden opleidingen en het formuleren van standpunten in het kader van concrete thema’s die het onderwijs aanbelangen, zoals flexibilisering, diversiteit, levensbeschouwing,…
Om deze doelen te bereiken beoogt FACTOR een nauwe samenwerking met het departementshoofd, de departementssecretaris, de kwaliteitszorgcoördinator, de administratie en de vaste medewerker van de HGSR.

De raad bestaat uit de jaarvertegenwoordigende student(en) van elk studiejaar en de studentenvertegenwoordigers van ons departement in diverse raden (Vb. Sovoreg, Raad van Bestuur, departementsraad,…). De jaarvertegenwoordigende leerkrachten worden eveneens uitgenodigd maar hebben enkel een adviserende rol en hebben dus ook geen stemrecht. Hun aanwezigheid -dat wil ik benadrukken- wordt wel ten zeerste geapprecieerd. Omdat de commissie een vergadering is vóór maar ook dóór studenten, is de vergadering opengesteld voor alle geïnteresseerde en geëngageerde HABE-studenten. De commissie vergadert maandelijks. Ze bestaat uit een Algemene Vergadering (AV) en een Dagelijks Bestuur (DB). In het DB zetelen de voorzitter, de ondervoorzitters, de penningmeester en de secretaris en vergadert maandelijks, vóór de AV. Voorts wordt er voorzien in drie werkgroepen: WG cultuur, WG PR en juridische zaken en WG ICT en website. De leden van de AV zijn vrij om te kiezen in welke werkgroepen ze actief zullen zijn. De werkgroepen staan in nauw contact met de webmasters en met het DB.

Als je de voorbereiding meerekent, werd uiteindelijk al een paar keer vergaderd. Wat mij toen telkens opgevallen is, was het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee de aanwezigen uitpakten. Bij velen heerst dan ook een gevoel dat ze voor het eerst echt gehoord worden. Het is de stelligste overtuiging dat er een raad bestaat die niet met loze beloftes, maar met daadwerkelijke slagkracht de belangen van de studenten kan behartigen. Naar mijn bescheiden mening is het bestaan van zo’n raad dan ook gerechtvaardigd.

In dit startjaar zal FACTOR de werking rond drie pijlers bouwen. Ten eerste wordt een heuse startactiviteit op het getouw gezet met de bedoeling de studenten op de hoogte te brengen van het bestaan van onze studentenraad. Dit zal gebeuren onder het mom van een optreden of een receptie bij het begin van het tweede semester.
De tweede bouwsteen is het geven van een input bij de zelfevaluatie van de studierichtingen, zoals beslist op de laatste departementsraad. Als derde en laatste doel stelt FACTOR zich het opzetten van een procedure waarbij de laatstejaarsstudenten eventuele kosten verbonden aan hun thesis, terugbetaald kunnen krijgen.

Wij van FACTOR, als vertegenwoordigd orgaan van de studenten, engageren ons dan ook (en we hopen van jou hetzelfde) om met iedereen binnen het departement in een constructieve sfeer de krachten te bundelen met als doel HABE en HABE-ers naar een (nog) hoger niveau te tillen.

Korneel Warlop, Voorzitter FACTOR

Written by korneelwarlop

december 15, 2006 bij 4:47 am

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: