Archive for maart 2007

Constructief Negativisme

leave a comment »

Dit is een bericht aan allen die het nodig achtten om de integriteit van de stuvers van het departement HABE en van de HGSR-fractie in VVS in vraag te stellen: doe gerust verder!

Deze week stonden genoemde organisaties in een onzichtbare vuurlinie. Hoewel er eigenlijk weinig aanleiding toe was, bleek de positieve sfeer die rond deze raden hangt, omgeslagen. Er werd aan de stuvers “ongenuanceerdheid” en “lichtzinnigheid” verweten. Bovendien zouden de studentenvertegenwoordigers enkel handelen uit financiële overwegingen en uit persoonlijk belang.

Eerst dacht ik dat het een grap was. “Diegene die dat zegt, is blijkbaar nog niet goed op de hoogte van wat wij aan het verwezenlijken zijn”, zei ik op het nieuws. Toen echter bleek dat zelfs docenten dit nieuws klassikaal verspreiden, zag ik de ernst ervan in. Kritiek spuien is gemakkelijk, iedereen is er wel eens door verleid. Maar wat doe je tegen onterechte kritiek?! Hoe handel je wanneer je als organisatie en als persoon aangevallen wordt op iets dat te gek is voor woorden?! Immers, de eerste student die rijk geworden is door studentenparticipatie moet nog geboren worden. (en dan kunnen we nog lang wachten)

Toen ik een beetje later achterhaalde van wie deze berichten kwamen, werd mij veel duidelijk. Mensen kunnen schijnbaar niet tegen een positief project. De angst voor “het onbekende” overstemt vaak de opportuniteiten van  het nieuwe. Op zich is dat een  humane reactie. Deze mensen draaien vroeg of laat wel bij. Een ander verhaal krijg je wanneer sommigen zich bedreigd voelen in hun incompetentie. Ze slaan in paniek omdat ze mogelijks onderworpen zouden worden aan een kritische benadering van hun job of functie. Deze mensen dienen echter te beseffen dat men tewerkgesteld is in een openbare instelling en dat in de huidige bestuurskundige sfeer de woorden “evaluatie ” en “efficiëntie” niet meer weg te denken zijn.

Dergelijke kritiek spuien is dan ook te gek voor woorden. Het zegt meer over de personen in kwestie dan over de genoemde raden en stuvers. We zijn echter niet doof voor negatieve gevoelens. We sturen ons project graag bij wanneer d.m.v. een kritische reflectie  gefundeerde opmerkingen gemaakt worden: hetgeen ik constructief negativisme zou durven noemen. We zijn tenslotte nog studenten, we hebben vooral nog veel te leren. Bovendien dient men ook te beseffen dat ook wij onderhevig zijn aan evaluatie- en efficiëntiemaatstaven. Lichtzinnig of ongenuanceerd handelen is dan ook uit den boze.

Tot slot heb ik nog een boodschap aan de kritikasters van dienst: wie de boomerang werpt, krijgt die dubbel en dik in het gezicht weer.

Written by korneelwarlop

maart 3, 2007 at 9:18 pm

Geplaatst in Uncategorized

De rangen sluiten

leave a comment »

Sinds begin december is het onrustig in de HGSR. Er waren spanningen ontstaan in nasleep van de hele LOKO-affaire binnen VVS. Sommige personen gingen in de fout, hoewel ik dat woord niet graag gebruik. We zijn immers nog steeds student. En studenten zijn per definitie niet foutloos (waarom zouden ze anders nog studeren). Het is nooit aangenaam om mensen te moeten verzoeken om hun verantwoordelijkheid op te nemen na het betalen van dergelijk leergeld. Echter, de geloofwaardigheid en de slagkracht van de instelling moet ten allen tijde verzekerd blijven.

De HGSR-fractie binnen VVS verwelkomt maar liefst drie nieuwe gezichten. Allemaal verklaarden ze zich bereid om de Hogeschool Gent op een waardige manier te vertegenwoordigen op het Vlaamse niveau. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we als fractie sterker uit deze hele situatie zullen komen. Bij deze druk ik dan ook mijn wens uit dat we binnen de HGSR de rangen sluiten en de fractie het volle vertrouwen geven. De HGSR zal op die manier met één stem spreken. Een stem die 13 000 studenten eendrachtig vertegenwoordigt.

Written by korneelwarlop

maart 1, 2007 at 12:22 am

Geplaatst in Uncategorized