Archive for augustus 2007

Er even tussenuit

with 4 comments

1043921854_3d11d46a6b.jpg

Komende week ben ik er even van tussenuit… “I want to break free!”

Vanaf 10 september ben ik er helemaal terug! Tot dan wens ik elkeen en elk ander een heel prettige periode toe! Ciao Ciao!

Written by korneelwarlop

augustus 31, 2007 at 3:01 pm

Geplaatst in Uncategorized

De CD&V-kameleon

leave a comment »

Ja, Herman Van Rompuy is terug. En hoe. ‘S Mans natte droom werd werkelijkheid: een terugkeer op het politieke toneel en de bijhorende politieke macht. Eerder werd hij, in navolging van Herman De Croo, als kamervoorzitter benoemd. Wellicht blijft hij dit niet voor lang want zijn naam wordt genoemd om “superminister” te worden in een mogelijke federale regering. Een schabouwelijk schouwspel. Toegegeven; Van Rompuy heeft vrachten aan ervaring als het over onderhandelingen gaat maar… moet zo’n man ons land redden en vooral: wat bezielt de CD&V?

In nasleep van de dioxinecrisis en de bijhorende verkiezingsnederlaag, belandde de partij in de oppositie. Een vernieuwing drong zich op. Exit Dehaene en na een overgangsperiode onder de wollige Stefaan De Clerck, bleek met Leterme de nieuwe christen-democratische Godfather gevonden. Realistisch, serieus en met een uitgesproken communautair discours verroverde de partij, na drie verkiezingszeges op rij, opnieuw de meerderheid van de stemmen. Leterme werd met zijn 800 000 stemmen incontournable in eigen rangen. Dat Leterme de CD&V ís, blijkt uit zijn krachtmeting met de nog steeds populaire Dehaene door diens informatieopdracht voortijdig te blokkeren (hetgeen trouwens bij veel CD&V’ers voor ongenoegen zorgde). Sinds 10 juni blijken er steeds meer en meer barsten te komen in het zo stevige en zegezekere CD&V-front.

De tegenstand is zich van deze kans bewust en lijkt in zijn opzet te slagen; enkele stoere uitlatingen en een provocerende marseillaise later blijkt ook Leterme niet immuun voor “oververhitting”. Leterme, naar eigen zeggen een ploegspeler, verslikte zich in zijn egoïstische trekjes. Nochtans had hij deze zetten niet nodig om de CD&V-standpunten erdoor te krijgen.

Vandaag kwam ook het thema van de islamlessen in vrije scholen weer in het nieuws. In de Guimardstraat blijken ze herbronnen te zijn. Het werd hen duidelijk dat het geen zin meer heeft om rond de realiteit te blijven draaien. De diversiteit is er. De vraag is dus niet hoe je die moet bestrijden maar wel hoe je er ‘met gezond verstand’  mee om moet gaan. Dát is hoe het zou moeten: gezond realisme. Het bewijst dat de christen-democratie inderdaad antwoorden kan bieden op relevante, eigentijdse thema’s.

advertentie-van-rompuy-cmyk.jpg

(De slogan en de figuur; een merkwaardige paradox.) 

Gezond realisme en vooruitgang; dé slogan op veel oranje verkiezingsaffiches. De vernieuwing binnen de politieke vleugel van de  christen democratie wordt door de huidige ontwikkelingen teniet gedaan. Dinosaurussen als Van Rompuy terug halen, opnieuw vergaderingen in kastelen, Dehaene elimineren, de arrogante houding… Het strookt allemaal niet met het frisse imago, integendeel. Het lijkt erop alsof de verzuiling weer aan zichtbaar belang gewonnen heeft. Ik vraag me af in welke mate de CD&V-kiezers zich met deze teruggang kunnen verzoenen.

Written by korneelwarlop

augustus 29, 2007 at 9:45 pm

Geplaatst in Uncategorized

Ik kwam en ik zag

with 2 comments

 • Een revolutionaire manier van conceptueel denken over onze toekomst onder het motto Waste is food in het programma Panorama van zondag 19 augustus. Het was lang geleden dat ik nog zo’n optimistisch gevoel had bij het bekijken van een documentaire.
 • Willy Claes, tegenwoordig toch wel de rechterhand van Koen Crucke, als Minister van Staat het staatshoofd raad geven over de formatiegesprekken. De koning die het land de richting zal wijzen. Dat moet geleden zijn van Leopold III in de tweede wereldoorlog of van Boudewijn bij de onafhankelijkheid van Kongo…en iedereen weet hoe dat in beide gevallen afgelopen is.
 • Een gele fiets van vzw studentenmobiliteit, tegenwoordig ook tussen mijn benen te vinden, en de vaststelling dat dit toch echt een knap initiatief is.
 • Veel enthousiasme en inzet bij de medewerkers van de HGSR om het academiejaar goed te laten beginnen.
 • Veel minder inzet bij de Anderlechtspelers…het zal verdomme beter moeten woensdag!
 • Een lamsschenkel in de oven gebakken! Heerlijk was dat…
 • Baggyman en de strijd met de kartonnen doos.
 • Een gordeldier op de Belgische voetbalvelden.
 • Mijn neven en nichten, nonkels en tantes en de vaststelling dat ik toch dringend eens een lief moet zoeken.
 • Kim Gevaert weer zo schattig blozen toen ze vijfde werd op het WK. Misschien vraag ik haar voor het volgend familiefeest mee?!
 • Een overvolle agenda. Thesis, HGSR, GAST, VVS, Bestuurskundica, Troy en massas trouwfeesten… Het beloven temperamentvolle tijden te worden.
 • Mezelf in de spiegel en de vaststelling dat dit mijn laatste jaar in Gent is. We kunnen er dan maar best van genieten. 

Written by korneelwarlop

augustus 28, 2007 at 1:01 pm

Geplaatst in Uncategorized

Kasteelheer voor een week

with one comment

In de week van 1 tot 8 september knijp ik er even tussenuit. Een weekje rustig genieten van een welverdiende vakantie, samen met enkele vrienden. Na een helse zoektocht achter een vakantieverblijf zijn we (twee weken voor vertrek) toch op een geschikte locatie gebotst. Te midden de wijngaarden van Cabezac ligt het Chateau de la Selette alwaar we een weekje de kasteelheer zullen uithangen.

kllhhkl.jpgeetklamer4.jpgdakterras2.jpg

Written by korneelwarlop

augustus 17, 2007 at 12:44 pm

Geplaatst in Uncategorized

Gezien: Luc Tuymans-I don’t get it

leave a comment »

Een namiddagje Antwerpen bracht me tot bij het Muhka en het fotomuseum. Die eerste bleek me wat tegen te vallen. De collectie vond ik, ondanks het feit dat ze hun jubileumjaar vieren, niet echt aanspreken. Het fotografiemuseum daarentegen is een echte aanrader. Zo was er een expositie van Hélène Robbe. Een Belgische die (oa.)  in Mexico antropologie studeerde en die daardoor inspiratie opdeed voor haar Mexicaans Dagboek. De expo bevat vier reeksen beelden. Het is een intieme visie van Mexico! (deze expo loopt nog tot 9 september).

Ook de collectiepresentatie van Agfa Gevaert bevolken het fotomuseum evenals de artistieke reisfoto’s van koning Leopold III en de prachtige foto’s van Herman Selleslags (een echte aanrader)!

Top of the bill is natuurlijk de tentoonstelling I don’t get it van de belg Luc Tuymans. De tentoonstelling brengt voor de eerste maal zo’n grote selecties van edities, film, foto’s van muurschilderingen, polaroids en documentair materiaal samen. De nadruk ligt op het ontwikkelingsproces van beelden van een kunstenaar die werkt op de grens van afwezigheid/aanwezigheid (van herkenning, collectief bewustzijn…).

image_2413.jpg

Luc Tuymans kende ik vooral bij naam. Zijn oeuvre was mij vooralsnog onbekend. De expo was voor een leek als ik goed toegankelijk. Je wordt als het ware ingeleid in het werk van Tuymans. Dat maakt deze tentoonstelling zeker het moeite waard. Vooral zijn uitleg over het tot stand komen van zijn beelden zijn héél verrijkend. Ontegensprekelijk internationale klasse maar door sommige histerische artlovers toch ook wel overroepen. Alweer een cliché ontkracht.

Voor meer info over het Muhka en het fotografiemuseum kan je steeds terugvinden op hun sites. Zeker een bezoekje waard.

Written by korneelwarlop

augustus 15, 2007 at 10:44 pm

Geplaatst in Uncategorized

VVS en het communicatief onvermogen

with 3 comments

242806.gifAfgelopen week kwam VVS positief in het nieuws door hun protest tegen de verviervoudiging van het inschrijfgeld. Er werd door de studentenkoepel een zaak aangespannen bij het grondwettelijk hof, hetgeen alleen maar toegejuicht kan worden.

Toch sloeg ze de studenten ook weer met verstomming: andermaal liet ze zich vangen aan de lokroep van de pers. Nog steeds niet geleerd van haar communicatiefouten van de vorige jaren, liet ze zich fout citeren door de betrokken journalist van de krant De Morgen. Gelukkig kwam de voorzitter eerlijk voor deze fout uit en  deed hij wat een bestuurder moet doen: verantwoordelijkheid nemen.

Toch is het voor de HGSR overduidelijk dat dergelijke zaken niet meer kunnen. De precedenten zijn niet meer te tellen en het zijn tenslotte de studentenraden (en niet VVS) die het bij de studenten mogen uitleggen. We hopen vanuit de HoGent studentenraad dan ook dat dit een startersfoutje was en dat het bij dit ene incidentje blijft.

LOKO, de Leuvense studentenkoepel, reageerde nogal gevat in de pers. HGSR neemt akte van de leuvense bezorgdheid maar is van mening dat dergelijke nodeloze energie beter geïnvesteerd kan worden in de hereniging van alle Vlaamse studentenraden. Enkel dergelijke aktie zal alle studenten ten goede komen.

Written by korneelwarlop

augustus 12, 2007 at 8:30 pm

Geplaatst in Uncategorized

HGSR in de stijgers…

with one comment

entree.jpgDe Hogeschool Gent ontwaakt stilaan uit zijn zomerreces. De eerste week van de voorbereidingen aan het nieuwe academiejaar zit erop. Er is al veel praktisch werk verricht: informatie opgezocht, afspraken gemaakt, studenten gecontacteerd, mensen geconsulteerd…

Veel van deze zaken moeten leiden tot een betere basis waarop de HGSR haar werking steunt. De studenten moeten weer meer én beter betrokken worden bij de studentenparticipatie die tot op heden door een té beperkt en select clubje gemend wordt. Ook wat het ontspannende gedeelte betreft, staan er een hoop mooie projecten op stapel. Elke maand zal de HoGent-student naar een groot evenement kunnen, en dat gratis en voor niets.

Meer informatie kan ik nog niet geven maar ik beloof een spetterend jaar!

Groeten aan allen en een prettig weekend!

Written by korneelwarlop

augustus 10, 2007 at 4:30 pm

Geplaatst in Uncategorized

Pers: VVS naar Grondwettelijk Hof tegen verviervoudiging inschrijvingsgeld

with one comment

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, stapt naar het Grondwettelijk Hof om een artikel uit het nieuwe decreet lerarenopleiding te schrappen. Het decreet wijzigt het inschrijvingsgeld voor de voormalige aggregaatsopleiding aan universiteiten en hogescholen. Studenten die zich inschrijven voor de hervormde lerarenopleiding zullen hierdoor vanaf komend academiejaar 533 euro moeten betalen in plaats van de 134 euro vorig jaar. VVS vecht deze verviervoudiging van het studiegeld aan op basis van het VN-verdrag van New York uit 1966. Daarin engageert ons land zich tot de geleidelijke invoering van de kosteloosheid van het hoger onderwijs. De sterke stijging van het inschrijvingsgeld voor de specifieke lerarenopleiding maakt deze minder toegankelijk. VVS, dat ijvert voor de democratisering van het hoger onderwijs, heeft daarom gisteren een verzoek ingediend om deze verhoging nietig te verklaren.

In het oude decreet bedroeg het studiegeld voor de academische initiële lerarenopleiding (het aggregaat voor universiteitsstudenten) en de initiële lerarenopleiding van academisch niveau (het aggregaat voor twee cycli-hogeschoolstudenten) een vast bedrag van 130 euro (134 euro geïndexeerd). Het decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, goedgekeurd op 15 december 2006, hervormt beide soorten tot ‘specifieke lerarenopleidingen’. De belangrijkste inhoudelijke verandering ligt in de uitbreiding van het praktijkgedeelte. Daardoor telt de opleiding voortaan 60 studiepunten. Maar het decreet heft tegelijkertijd ook het bestaande forfaitaire inschrijvingsgeld op. De gewone inschrijvingsgelden worden daardoor ook voor de lerarenopleiding van kracht. In plaats van de 134 euro afgelopen academiejaar, zullen studenten die zich inschrijven voor de vernieuwde specifieke lerarenopleiding voortaan 533 euro betalen (505 euro geïndexeerd). Deze verviervoudiging van het studiegeld staat helemaal niet in verhouding tot de beperkte studieduurverlenging.

De sterke stijging van het inschrijvingsgeld betekent een bijkomende financiële drempel voor studenten uit minder gegoede milieus. Het hogere inschrijvingsgeld komt bovenop de andere studiekosten, die langer studeren met zich meebrengen. VVS vindt dat iedereen met voldoende motivatie en aanleg, het recht heeft om het onderwijs van zijn/haar keuze te volgen. Dit zonder financiële, materiële, socio-culturele of andere drempels. Daarbij komt dat de democratische toegankelijkheid van de lerarenopleiding zo mogelijk nog belangrijker is dan bij andere opleidingen. Wil het onderwijs haar democratiserende en emancipatorische rol ten volle spelen, dan moet het lerarenkorps zelf divers zijn en een afspiegeling worden van de verschillende groepen in de samenleving. Cruciaal voor het realiseren van gelijke onderwijskansen voor de sociaal zwakkere kinderen op de schoolbanken, zijn meer leraren die zelf uit een sociaal minder gegoed milieu komen. Optrekken van inschrijvingsgelden zal enkel een extra drempel opwerpen.

VVS behartigt de belangen en rechten van alle studenten en potentiële studenten in Vlaanderen en stapt daarom naar het Grondwettelijk Hof. De verviervoudiging van het studiegeld is volgens de studenten in strijd met de internationaal rechterlijke bepalingen van het VN-verdrag inzake de economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York op 19 december 1966. In dat verdrag verbindt ons land (en de Gemeenschappen) zich ertoe het hoger onderwijs geleidelijk kosteloos te maken. Het Grondwettelijk Hof (voorheen Arbitragehof) vertaalde dit naar de standstill-bepaling. Dat houdt in dat de studiegelden niet mogen stijgen boven de index. 

VVS hoopt nu dat het Grondwettelijk Hof de studenten bijtreedt dat de verviervoudiging van het studiegeld voor deze lerarenopleiding een democratische achteruitgang betekent. En dat het Hof net zoals in het verleden oordeelt dat deze strijdig is met het Verdrag van New York.

Written by korneelwarlop

augustus 7, 2007 at 11:56 am

Geplaatst in Uncategorized

The Rotterdam Experience 1/2 augustus 2007

with 6 comments

le_corbusier_icolb.jpgNa een suggestie op een eerdere post besloten we de koe bij de horens te vatten. We zouden Rotterdam veroveren en een bezoekje brengen aan de tentoonstelling van Le Corbusier in het Nederlands Architectuurinstituut (NAI). Op 1 augustus trokken partner in crime Pieter Morlion en uw dienaar de gordel strak aan voor een tocht van een dikke twee uur. Rotterdam ligt eigenlijk om de hoek!

Navman de Jood, het GPS-toestel van mijn pa, zorgde ervoor dat we veilig en wel bij onze jeugdherberg aankwamen. In de vooravond deden we aan sightseeing; we dronken een jupiler in een bruin café (zo ééntje waarvan ze er in Torhout geen meer hebben), we dronken koffie en thee op een per toeval ontdekt dakterras, we bekeken een skeelerwedstrijd, we aten een tapa in een trendy restaurant, we kochten weed in een coffeeshop, we dronken bij een zonnegloed een aperitief op het terras van het NAI… Kortom; het was een leuke tijd in Rotterdam. Je moet het ze maar nageven: ze durven! De architectuur die je er aantreft is experimenteel te noemen. De stad is als het ware een laboratorium voor de internationale architectuur. De Erasmusbrug, het Huis Sonneveldt, het Unilever-gebouw, de sociale “Kubus” woningbouw (zie foto)… Stuk voor stuk pareltjes in hun soort, ontegensprekelijk! (Of je het nu graag ziet of niet)

1976.jpg

Ook de urbanisatie van de stad is, naar Hollandse gewoonte, strak georganiseerd. Je kan er alles in parken of boten terugvinden: Het museumpark, het mediapark, de pannekoekenboot, de tapasboot…  Toegegeven; dit is best wel handig voor een toerist alleen ontbreekt het me vaak wat aan dialectiek tussen de stad en de sociale functie van de gebouwen. Hierdoor voelde Rotterdam wat artificieel aan en miste ik de warmte van de wanorde en het bruisende sociale leven. Dit werd echter goedgemaakt door de vriendelijkheid van de inwoners: gedurende die twee dagen werden we telkens goed bijgestaan en kwamen we nooit een boze, suffe of gefrustreerde rotterdammer tegen. Daar kunnen we in Vlaanderen nog eens een top aan zuigen! 

Informatie over ons bezoek aan de tentoonstelling van Le Corbusier en aan het Huis Sonneveldt kan u spoedig in aparte posts terugvinden onder de rubriek “Gezien”. Ook de prachtige foto’s van Pieter worden binnenkort op het net gezwierd! Geduld is een mooie deugd.

Written by korneelwarlop

augustus 5, 2007 at 2:11 pm

Geplaatst in Uncategorized

Rotterdam by Night Experience

with one comment

Een wandeling door de kunstige tunnel aan het Nederlands Architectuurinstituut na een avondje stappen in Rotterdam… Een mens zou voor minder gaan flashen. Indien u een kunstige ervaring wil beleven; zet dan beter het geluid uit want er wordt nogal wat zever uitgekraamd. Een portret:

Slotsom van het verhaal: we love Rotterdam! En heel You Tube mag het weten. Nèhi!!!!

Written by korneelwarlop

augustus 3, 2007 at 9:44 pm

Geplaatst in Uncategorized