Pers: VVS naar Grondwettelijk Hof tegen verviervoudiging inschrijvingsgeld

with one comment

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, stapt naar het Grondwettelijk Hof om een artikel uit het nieuwe decreet lerarenopleiding te schrappen. Het decreet wijzigt het inschrijvingsgeld voor de voormalige aggregaatsopleiding aan universiteiten en hogescholen. Studenten die zich inschrijven voor de hervormde lerarenopleiding zullen hierdoor vanaf komend academiejaar 533 euro moeten betalen in plaats van de 134 euro vorig jaar. VVS vecht deze verviervoudiging van het studiegeld aan op basis van het VN-verdrag van New York uit 1966. Daarin engageert ons land zich tot de geleidelijke invoering van de kosteloosheid van het hoger onderwijs. De sterke stijging van het inschrijvingsgeld voor de specifieke lerarenopleiding maakt deze minder toegankelijk. VVS, dat ijvert voor de democratisering van het hoger onderwijs, heeft daarom gisteren een verzoek ingediend om deze verhoging nietig te verklaren.

In het oude decreet bedroeg het studiegeld voor de academische initiële lerarenopleiding (het aggregaat voor universiteitsstudenten) en de initiële lerarenopleiding van academisch niveau (het aggregaat voor twee cycli-hogeschoolstudenten) een vast bedrag van 130 euro (134 euro geïndexeerd). Het decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, goedgekeurd op 15 december 2006, hervormt beide soorten tot ‘specifieke lerarenopleidingen’. De belangrijkste inhoudelijke verandering ligt in de uitbreiding van het praktijkgedeelte. Daardoor telt de opleiding voortaan 60 studiepunten. Maar het decreet heft tegelijkertijd ook het bestaande forfaitaire inschrijvingsgeld op. De gewone inschrijvingsgelden worden daardoor ook voor de lerarenopleiding van kracht. In plaats van de 134 euro afgelopen academiejaar, zullen studenten die zich inschrijven voor de vernieuwde specifieke lerarenopleiding voortaan 533 euro betalen (505 euro geïndexeerd). Deze verviervoudiging van het studiegeld staat helemaal niet in verhouding tot de beperkte studieduurverlenging.

De sterke stijging van het inschrijvingsgeld betekent een bijkomende financiële drempel voor studenten uit minder gegoede milieus. Het hogere inschrijvingsgeld komt bovenop de andere studiekosten, die langer studeren met zich meebrengen. VVS vindt dat iedereen met voldoende motivatie en aanleg, het recht heeft om het onderwijs van zijn/haar keuze te volgen. Dit zonder financiële, materiële, socio-culturele of andere drempels. Daarbij komt dat de democratische toegankelijkheid van de lerarenopleiding zo mogelijk nog belangrijker is dan bij andere opleidingen. Wil het onderwijs haar democratiserende en emancipatorische rol ten volle spelen, dan moet het lerarenkorps zelf divers zijn en een afspiegeling worden van de verschillende groepen in de samenleving. Cruciaal voor het realiseren van gelijke onderwijskansen voor de sociaal zwakkere kinderen op de schoolbanken, zijn meer leraren die zelf uit een sociaal minder gegoed milieu komen. Optrekken van inschrijvingsgelden zal enkel een extra drempel opwerpen.

VVS behartigt de belangen en rechten van alle studenten en potentiële studenten in Vlaanderen en stapt daarom naar het Grondwettelijk Hof. De verviervoudiging van het studiegeld is volgens de studenten in strijd met de internationaal rechterlijke bepalingen van het VN-verdrag inzake de economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York op 19 december 1966. In dat verdrag verbindt ons land (en de Gemeenschappen) zich ertoe het hoger onderwijs geleidelijk kosteloos te maken. Het Grondwettelijk Hof (voorheen Arbitragehof) vertaalde dit naar de standstill-bepaling. Dat houdt in dat de studiegelden niet mogen stijgen boven de index. 

VVS hoopt nu dat het Grondwettelijk Hof de studenten bijtreedt dat de verviervoudiging van het studiegeld voor deze lerarenopleiding een democratische achteruitgang betekent. En dat het Hof net zoals in het verleden oordeelt dat deze strijdig is met het Verdrag van New York.

Written by korneelwarlop

augustus 7, 2007 bij 11:56 am

Geplaatst in Uncategorized

Eén reactie

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] en het communicatief onvermogen augustus 12th, 2007 Afgelopen week kwam VVS positief in het nieuws door hun protest tegen de verviervoudiging van het inschrijfgeld. Er werd door de studentenkoepel […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: