Archive for augustus 2007

Pers: VVS naar Grondwettelijk Hof tegen verviervoudiging inschrijvingsgeld

with one comment

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, stapt naar het Grondwettelijk Hof om een artikel uit het nieuwe decreet lerarenopleiding te schrappen. Het decreet wijzigt het inschrijvingsgeld voor de voormalige aggregaatsopleiding aan universiteiten en hogescholen. Studenten die zich inschrijven voor de hervormde lerarenopleiding zullen hierdoor vanaf komend academiejaar 533 euro moeten betalen in plaats van de 134 euro vorig jaar. VVS vecht deze verviervoudiging van het studiegeld aan op basis van het VN-verdrag van New York uit 1966. Daarin engageert ons land zich tot de geleidelijke invoering van de kosteloosheid van het hoger onderwijs. De sterke stijging van het inschrijvingsgeld voor de specifieke lerarenopleiding maakt deze minder toegankelijk. VVS, dat ijvert voor de democratisering van het hoger onderwijs, heeft daarom gisteren een verzoek ingediend om deze verhoging nietig te verklaren.

In het oude decreet bedroeg het studiegeld voor de academische initiële lerarenopleiding (het aggregaat voor universiteitsstudenten) en de initiële lerarenopleiding van academisch niveau (het aggregaat voor twee cycli-hogeschoolstudenten) een vast bedrag van 130 euro (134 euro geïndexeerd). Het decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, goedgekeurd op 15 december 2006, hervormt beide soorten tot ‘specifieke lerarenopleidingen’. De belangrijkste inhoudelijke verandering ligt in de uitbreiding van het praktijkgedeelte. Daardoor telt de opleiding voortaan 60 studiepunten. Maar het decreet heft tegelijkertijd ook het bestaande forfaitaire inschrijvingsgeld op. De gewone inschrijvingsgelden worden daardoor ook voor de lerarenopleiding van kracht. In plaats van de 134 euro afgelopen academiejaar, zullen studenten die zich inschrijven voor de vernieuwde specifieke lerarenopleiding voortaan 533 euro betalen (505 euro geïndexeerd). Deze verviervoudiging van het studiegeld staat helemaal niet in verhouding tot de beperkte studieduurverlenging.

De sterke stijging van het inschrijvingsgeld betekent een bijkomende financiële drempel voor studenten uit minder gegoede milieus. Het hogere inschrijvingsgeld komt bovenop de andere studiekosten, die langer studeren met zich meebrengen. VVS vindt dat iedereen met voldoende motivatie en aanleg, het recht heeft om het onderwijs van zijn/haar keuze te volgen. Dit zonder financiële, materiële, socio-culturele of andere drempels. Daarbij komt dat de democratische toegankelijkheid van de lerarenopleiding zo mogelijk nog belangrijker is dan bij andere opleidingen. Wil het onderwijs haar democratiserende en emancipatorische rol ten volle spelen, dan moet het lerarenkorps zelf divers zijn en een afspiegeling worden van de verschillende groepen in de samenleving. Cruciaal voor het realiseren van gelijke onderwijskansen voor de sociaal zwakkere kinderen op de schoolbanken, zijn meer leraren die zelf uit een sociaal minder gegoed milieu komen. Optrekken van inschrijvingsgelden zal enkel een extra drempel opwerpen.

VVS behartigt de belangen en rechten van alle studenten en potentiële studenten in Vlaanderen en stapt daarom naar het Grondwettelijk Hof. De verviervoudiging van het studiegeld is volgens de studenten in strijd met de internationaal rechterlijke bepalingen van het VN-verdrag inzake de economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York op 19 december 1966. In dat verdrag verbindt ons land (en de Gemeenschappen) zich ertoe het hoger onderwijs geleidelijk kosteloos te maken. Het Grondwettelijk Hof (voorheen Arbitragehof) vertaalde dit naar de standstill-bepaling. Dat houdt in dat de studiegelden niet mogen stijgen boven de index. 

VVS hoopt nu dat het Grondwettelijk Hof de studenten bijtreedt dat de verviervoudiging van het studiegeld voor deze lerarenopleiding een democratische achteruitgang betekent. En dat het Hof net zoals in het verleden oordeelt dat deze strijdig is met het Verdrag van New York.

Written by korneelwarlop

augustus 7, 2007 at 11:56 am

Geplaatst in Uncategorized

The Rotterdam Experience 1/2 augustus 2007

with 6 comments

le_corbusier_icolb.jpgNa een suggestie op een eerdere post besloten we de koe bij de horens te vatten. We zouden Rotterdam veroveren en een bezoekje brengen aan de tentoonstelling van Le Corbusier in het Nederlands Architectuurinstituut (NAI). Op 1 augustus trokken partner in crime Pieter Morlion en uw dienaar de gordel strak aan voor een tocht van een dikke twee uur. Rotterdam ligt eigenlijk om de hoek!

Navman de Jood, het GPS-toestel van mijn pa, zorgde ervoor dat we veilig en wel bij onze jeugdherberg aankwamen. In de vooravond deden we aan sightseeing; we dronken een jupiler in een bruin café (zo ééntje waarvan ze er in Torhout geen meer hebben), we dronken koffie en thee op een per toeval ontdekt dakterras, we bekeken een skeelerwedstrijd, we aten een tapa in een trendy restaurant, we kochten weed in een coffeeshop, we dronken bij een zonnegloed een aperitief op het terras van het NAI… Kortom; het was een leuke tijd in Rotterdam. Je moet het ze maar nageven: ze durven! De architectuur die je er aantreft is experimenteel te noemen. De stad is als het ware een laboratorium voor de internationale architectuur. De Erasmusbrug, het Huis Sonneveldt, het Unilever-gebouw, de sociale “Kubus” woningbouw (zie foto)… Stuk voor stuk pareltjes in hun soort, ontegensprekelijk! (Of je het nu graag ziet of niet)

1976.jpg

Ook de urbanisatie van de stad is, naar Hollandse gewoonte, strak georganiseerd. Je kan er alles in parken of boten terugvinden: Het museumpark, het mediapark, de pannekoekenboot, de tapasboot…  Toegegeven; dit is best wel handig voor een toerist alleen ontbreekt het me vaak wat aan dialectiek tussen de stad en de sociale functie van de gebouwen. Hierdoor voelde Rotterdam wat artificieel aan en miste ik de warmte van de wanorde en het bruisende sociale leven. Dit werd echter goedgemaakt door de vriendelijkheid van de inwoners: gedurende die twee dagen werden we telkens goed bijgestaan en kwamen we nooit een boze, suffe of gefrustreerde rotterdammer tegen. Daar kunnen we in Vlaanderen nog eens een top aan zuigen! 

Informatie over ons bezoek aan de tentoonstelling van Le Corbusier en aan het Huis Sonneveldt kan u spoedig in aparte posts terugvinden onder de rubriek “Gezien”. Ook de prachtige foto’s van Pieter worden binnenkort op het net gezwierd! Geduld is een mooie deugd.

Written by korneelwarlop

augustus 5, 2007 at 2:11 pm

Geplaatst in Uncategorized

Rotterdam by Night Experience

with one comment

Een wandeling door de kunstige tunnel aan het Nederlands Architectuurinstituut na een avondje stappen in Rotterdam… Een mens zou voor minder gaan flashen. Indien u een kunstige ervaring wil beleven; zet dan beter het geluid uit want er wordt nogal wat zever uitgekraamd. Een portret:

Slotsom van het verhaal: we love Rotterdam! En heel You Tube mag het weten. Nèhi!!!!

Written by korneelwarlop

augustus 3, 2007 at 9:44 pm

Geplaatst in Uncategorized

Gezien: Le Corbusier, De kunst van architectuur (NAI, Rotterdam)

with 4 comments

De achtergrondinfo over Le Corbusier, de praktische info bij de tentoonstelling zijn terug te vinden op  de website van het Nederlands architectuurinstituut.

Toch wil ik niet nalaten om hier kort wat markante zaken te belichten.

Le Corbusier ontwierp tussen 1905 en 1963 maar liefst 76 gebouwen. Zijn gekende modernistische stijl was tevens de grondslag voor  vele andere architecten en kunstenaars (oa. Picasso en Braque). Naast gebouwen ontwierp Le Corbusier ook meubels. Het gekendste gebouw van zijn hand is misschien wel het VN-gebouw in New York. Speciaal is zeker ook dat hij een gebouw plaatste in India, tussen de Punjabs. Het meest indrukwekkende gebouw zal dan misschien wel het Philipspaviljoen geweest zijn, dat Corbusier speciaal ontwierp voor de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel (zie foto).

xenakis_2.jpg

De bouw van dit paviljoen was, zeker voor die tijd, werkelijk een huzarenstukje. Elk vlak dat je ziet werd handmatig aangebracht. Het geheel werd vervolgens samengehouden met staalkabels. Om de constructie te kunnen maken, werd er gebruik gemaakt van houten stellingen.

corbusier3.jpg    corbusier2.jpg

Een ander fantastisch gebouw is de kerk van Eglise Saint-Pierre in Firminy. Dit gebouw etaleert volledig de modernistische kijk van Le Corbusier op architectuur en religie. Ooit willen we ook live dit gebouw gaan bezichtigen.

lc1.jpg

 

De tentoonstelling van Le Corbusier is een echte aanrader. Het is een fantastische man waar ik zelfs als hetero niet genoeg van kan krijgen. Er rijzen daarom ook al plannen bij Morrie the fanatic en uw dierbare om de creaties van Le Corbusier in kaart te brengen en om zo een Le Corbusierreis te maken doorheen Frankrijk. De toekomst zal evenwel uitwijzen of het bij plannen zal blijven…

Written by korneelwarlop

augustus 3, 2007 at 2:36 pm

Geplaatst in Uncategorized