Archive for november 2007

GAST gaat feestelijk van start!

leave a comment »

logo_gast.jpg 

De GAST, de Gentse Associatie Studentenraad, ging dinsdag zwierig (opnieuw) van start. Studentenvertegenwoordigers van de diverse partnerinstellingen van de associatie gaven present op de door de GAST georganiseerde stuverreceptie in Het Pand. Na een presentatie van de GAST werd ook het nagelnieuwe logo boven de doopvont gehouden. Het geheel werd vooraf gegaan door onderstaand welkomwoord;

Geachte genodigden,

Beste studenten en studentenvertegenwoordigers van de Associatie Universiteit Gent,

In naam van alle leden van de Gentse Associatie Studentenraad wil ik jullie van harte welkom heten op deze stuverreceptie. Ook namens de directeur, Prof. Dr. Luc Francois, kreeg ik de  eervolle opdracht jullie van harte welkom te heten in dit prachtige kader.

Beste Studenten,

Het is vandaag een heugelijke dag. Voor het eerst zijn we namelijk als studentenvertegenwoordigers van Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Artevelde Hogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen verenigd onder de ietwat plechtstatige vleugels van de Associatie Universiteit Gent.

De associatie ging, naar analogie met de bepalingen van het structuurdecreet, van start op 29 april 2003. Hierbij werden vanuit de eerder genoemde partnerinstellingen bevoegdheden overgedragen aan de associatie. Bijgevolg worden over deze bevoegdheden beslissingen genomen door de associatie en dus niet langer door de instelling. Het beleid van de associatie wordt logischerwijs vorm gegeven door haar bestuursorganen in de vorm van een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. Voor de praktische uitvoering van het beleid staat dan weer een directeur, Dhr. Francois, en een handvol stafmedewerkers garant. Met deze structuur, die 60 000 studenten en 8 500 medewerkers vertegenwoordigt, bouwt de Associatie Universiteit Gent aan een Vlaamse studie- en onderzoeksomgeving van Europees belang.

En wat is de plaats van de student in dit geheel? Het is een vraag en een kritiek tegelijk want ondanks het feit dat de verschillende partnerinstellingen wel degelijk ook studenten afvaardigen in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de associatie blijkt de stem van de student vooralsnog als een verre echo hoorbaar. Een spijtige vaststelling, zeker als je weet dat de GAST, de Gentse Associatie Studentenraad, bij de start van de associatie in 2003, eveneens boven de doopvont werd gehouden.

Om die reden, beste studenten, is het een noodzaak om het belang van de GAST niet langer te ontkennen. De associatie zal, naarmate het magische jaar 2012 dichterbij komt, en het academiseringsproces zijn voltooiing kent,  steeds belangrijker worden. Om de studenten de garantie te kunnen geven dat er continu over hun rechten gewaakt wordt, is het belangrijk om ons als GAST steeds nadrukkelijker te gaan profileren. Een eerste aanzet hiertoe wordt dus, met deze receptie, gegeven. Tevens is het aan de GAST zelf om de uitdaging aan te nemen haar structuur en haar werking te optimaliseren teneinde de vertegenwoordiging en het vertrouwen van de student echt waard te zijn.

Een uitdaging waarbij we uw aller steun hard nodig zullen hebben!

Korneel Warlop

Voorzitter GAST 2007-2008

Written by korneelwarlop

november 29, 2007 at 4:03 pm

Geplaatst in Uncategorized

HGSR laakt Plan Vandenbroucke

with one comment

logo-hgsr-kleur.gif Het is duidelijk dat de plannen van Minister Vandenbroucke om een nieuwe financieringmaatregel  in te voeren voor het hoger onderwijs niet ten goede komt aan de wensen van de Vlaamse studenten. Ook de officiële vertegenwoordiging van de HoGent-studenten, de HGSR, is tegen de studentonvriendelijke formuleringen in het Voorontwerp van Decreet.

De kwaliteit van de opleidingen is voor de Hogeschool Gent, en dus ook voor de HGSR, van primordiaal belang. De HGSR gelooft dat dit enkel kan gebeuren indien de studenten beoordeeld worden in een objectief kader van kwalificaties en competenties, waarbij het voor de instelling weinig uitmaakt over welke periode dit gebeurd. Door zich te richten op outputfinanciering op basis van behaalde diploma’s en creditbewijzen, gelooft de HGSR dat de minister deze kwaliteitsgarantie niet meer kan bieden. De instellingen hebben er in dat geval alle belang bij om zo veel mogelijk studenten, zo snel mogelijk te laten afstuderen. Een spijtige zaak, zeker met de moeilijkere doorstroming van bepaalde kansengroepen in het achterhoofd. Kwaliteit blijft voor de HGSR primeren op kwantiteit!

Dat deze financieringsmaatregel perverse gevolgen kan hebben, vrezen we vooral voor onze kunstopleidingen van de departementen KASK en Conservatorium. De kleine studentenaantallen zouden wel eens de doodsteek kunnen zijn indien het huidige outputfinancieringsvoorstel er zou doorkomen. De HGSR erkent net de meerwaarde van dergelijke opleidingen en pleit dan ook voor een aangepaste regeling. Deze opleidingen kosten de student nu vaak al handenvol geld. Het zou dan ook onverstandig zijn om deze dan ook nog eens te onderfinancieren.

De Hogeschool Gent is met haar 15 000 studenten de derde grootste onderwijsinstelling en de grootste hogeschool van Vlaanderen. Toch blijkt ze ten opzichte van kleinere universiteiten ondergefinancierd. Het is volgens de HGSR wraakroepend dat een universiteitsstudent blijkbaar meer waard is dan een hogeschoolstudent. Indien de minister wil dat de academiseringsdoelstellingen gehaald zullen worden én dat we de kwaliteit van onze professionele bachelors blijven garanderen dan zal een navenante financiering geen belofte, maar een voorwaarde moeten zijn.

Daarnaast sluit de studentenraad van de Hogeschool Gent zich ten volle aan bij de eisen van de overkoepelende Vlaamse Vereniging van Studenten. Hun eisen vormen de basis voor de betoging van 6 december in Brussel (vertrek om 13u30 aan het Noord-Station). De HGSR zal, als trouwe partner van VVS, zich dan ook ten volle engageren voor deze mobilisatie.

Written by korneelwarlop

november 26, 2007 at 12:40 pm

Geplaatst in Uncategorized

HGSR goes Music Maniacs

leave a comment »

De studentenraad van de Hogeschool Gent ontvangt woensdag het Music Maniacs-circus! De hele avond door zijn er optredens van aanstormende groepjes. Bovendien wordt alles aan elkaar gepraat door een JIM tv veejee en zijn er schitterende Tempo Music prijzen te winnen. We beginnen eraan om 21u. Er werd bewust gekozen om dit zo laagdrempelig mogelijk te houden. Gratis inkom en pintjes aan één EUR. Allemaal afkomen! De affiche kan u hieronder “in het lang” terugzien…

gent.jpg

Written by korneelwarlop

november 26, 2007 at 9:48 am

Geplaatst in Uncategorized

Universiteit Nieuwe Stijl; c’est quoi?

leave a comment »

Ik berichtte er op deze site reeds eerder over. De Universiteit Nieuwe Stijl zal de komende jaren hét gespreksonderwerp zijn op menige vergaderingen en het leven en werk van duizenden studenten, docenten, onderzoekers en personeelsleden veranderen. Maar wat is die Universiteit Nieuwe Stijl nu precies? Waarvoor staat dit?

Op 15 oktober 2007 zaten de topmensen van de diverse partnerinstellingen van de Associatie Universiteit Gent samen om de toekomst van deze associatie te bespreken. Het is namelijk zo dat de associatie ophoudt te bestaan van zodra het academiseringsproces (dat nu aan de gang is) voltooid is. Dit zou normaliter moeten gebeuren tegen 2012. Op die vergadering werden de grote lijnen uitgetekend voor de te volgen strategie. Ik som ze hieronder eventjes op;

  • Op het einde van het academiseringsproces wil de AUGent de decretale verankering van een “Universiteit Nieuwe Stijl”.
  • De geacademiseerde opleidingen van de hogescholen en de academische opleidingen van de huidige universiteit worden daarin samengebracht.
  • De professioneel gerichte opleidingen maken integraal deel uit van de Universiteit Nieuwe Stijl.
  • De Universiteit Nieuwe Stijl wordt georganiseerd in faculteiten, die de academische opleidingen omvatten en in drie colleges, waarin de professioneel gerichte bachelors worden opgenomen, met het oog op het behoud van het ideologische waardenkader van de huidige instellingen.
  • De toewijzing van bevoegdheden aan de bestuurlijke eenheden binnen de Universiteit Nieuwe Stijl wordt in de nabije toekomst verder uitgewerkt.
  • Met het oog op een blijvende en versterkte synergie tussen verwante professioneel gerichte en academisch gerichte opleidingen, worden er structurele vormen van samenwerking voorzien.

Voorts, en dat is zeker voor de Hogeschool Gent een belangrijk zinnetje, wenst de AUGent het beleid van zijn partners inzake onderzoek nader op elkaar af te stemmen. Ze zal daartoe op korte termijn een gemeenschappelijk onderzoeksbeleid en gemeenschappelijke onderzoeksstructuur uitwerken.

Het is duidelijk dat er dus nog heel wat water naar zee zal vloeien alvorens van een Universiteit Nieuwe Stijl sprake kan zijn. Dat is te meer te merken aan de grote vaagheid van de bovenstaande denklijnen. Het laat ruimte voor discussie en het houdt bijgevolg de deur op een kier om het project (want dat is het toch aan het worden) stilzwijgend inhoudelijk anders in te vullen dan de basisdoelstellingen doen vermoeden.

De Universiteit Nieuwe Stijl is zonder meer een organisatorische verandering die “huge” is. Wil ze ook inhoudelijk een goede verandering zijn, dan zal er toch voldoende respect tussen de instellingen en de academische en professionele opleidingen moeten bestaan.

 

Written by korneelwarlop

november 25, 2007 at 10:16 pm

Geplaatst in Uncategorized

Film: Little Children

leave a comment »

little_children.jpgHet verhaal draait rond Sarah Pierce (Kate Winslet), een literatuurkenner die haar carrière voor onbepaalde duur op pauze heeft gezet om haar dochtertje Lucy te kunnen opvoeden. Haar echtgenoot Richard is een marketingfiguur die zelden thuis is en wanneer hij er dan toch is, liever naar internetporno surft dan bij zijn gezin te zijn.

Op een naburig speelplein leert Sarah echter Brad (Patrick Wilson) kennen – Brad is afgestudeerd als advocaat, maar slaagt er maar niet in door zijn toelatingsexamen te raken. Hij is getrouwd met Kathy (Jennifer Connelly), een documentairemaakster die meer met haar moeder praat dan met hem. Sarah en Brad ontwikkelen een diepe vriendschap, die al gauw omslaat in een stormachtige verhouding. Blijft daar wel de vraag of ze beiden het lef zullen hebben om hun bourgeois-leventje vaarwel te zeggen en samen opnieuw te beginnen. Parallel aan hun verhaal, volgen we dat van Ronnie (Jackie Earle Haley), een pedofiel die na zijn vrijlating met walging wordt bekeken door de hele buurt, en wanhopig probeert om zijn leven opnieuw op de sporen te krijgen.

Na een zware week was dit niet bepaald hetgeen waar ik op zat te wachten. Toch dient het gezegd dat dit een zeer degelijke film is. Knappe acteerprestaties, mooie muziek, goede verhaallijn. Het enige wat ongelooflijk uitdagend is, is het tempo van de film. Die is nogal aan de trage kant. Daarentegenover staat wel dat de film op een heel ingenieuze manier een onverwachte wending krijgt. Het achterliggende boodschappen doorheen de film zijn hard, confronterend maar oh zo juist. Om die reden is Little Children een absolute must.

Written by korneelwarlop

november 25, 2007 at 3:17 pm

Geplaatst in Uncategorized

HGSR krijgt een gezicht

leave a comment »

De afgelopen weken was er nogal wat beweging in het participatiewereldje. Niet alleen is er de hele commotie rond het nieuwe financieringsdecreet en de bijhorende betogingen in Brussel en in Gent (waar de HGSR overigens niet voor zal mobiliseren), ook de interne werking eist haar aandacht op. “Eindelijk”,  zou je als actief HGSR-watcher (!) terecht kunnen zeggen.

 p1020539.jpg

Onze nieuwe structuur, waarbij we werken met cellen die concrete onderwijsbeleidszaken opvolgen, begint op volle toeren te draaien. De HGSR zal voortaan niet enkel en alleen maar aan de zijlijn blijven toekijken maar zélf het heft in handen nemen. Als lekkere coulis over dit geheel organiseren we (in samenwerking met Jim Tv)  ook nog een spetterende, studentikoze, avond onder de noemer “Music Maniacs”.

Volgende data zijn dus met stip in de agenda te noteren:

  • woensdag 28 november 2007: Music Maniacs @ HoGent om 21u, P-Gebouw, Campus Schoonmeersen
  • Donderdag 6 december: studentenactie tegen het nieuwe financieringsdecreet. Afspraak om 13u30 aan het station Brussel-Noord
  • Donderdag 6 december: is er eveneens een Algemene Vergadering van de HGSR en dit om 18u30 in de Malfaitzaal, Campus Bijloke, J. Kluyskensstraat 2 te Gent.

Meer info omtrent deze dagen volgt uiteraard nog op de prachtig vernieuwde HGSR-website en natuurlijk ook op deze blog!

Written by korneelwarlop

november 22, 2007 at 2:11 am

Geplaatst in Uncategorized

Persbericht: Hogeschool Gent op smaak

leave a comment »

 De Week van de Smaak is een (eet)cultuurevenement in Vlaanderen en Brussel. De eerste editie vond plaats van 16 tot 25 november 2006 en dit jaar komt er een tweede editie van 15 tot 24  november 2007.

De Week van de Smaak wil zoveel mogelijk mensen op een toegankelijke wijze kennis laten maken met ‘smaak’ en hen laten genieten van eten en drinken, gastronomie en alles wat daarbij komt kijken. Het evenement vertrekt vanuit een cultureel perspectief en heeft niet alleen aandacht voor de voedingsproducten zelf, maar ook voor het erfgoed, de verhalen en de studies erover. Het koesteren van culturele diversiteit en het creëren van een aanbod voor jongeren en scholen staan daarbij centraal.

De Week van de Smaak wordt uitgewerkt in overleg met diverse partnerorganisaties die actief zijn in de (socio-)culturele sector, de media, het onderwijs, de jeugdsector, het toerisme, de horeca, de landbouw, de economie en de voeding.

Ook de Hogeschool Gent neemt deel.

Op donderdag 22 november zetten de resto’s van de Hogeschool Gent hun vegetarisch menu in de kijker. Bovendien komt er een extra actie in samenwerking met EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief): er zijn vegetarische hapjes en een gratis gezond dessert voor wie kiest voor het menu.

Written by korneelwarlop

november 19, 2007 at 11:24 pm

Geplaatst in Uncategorized