GAST gaat feestelijk van start!

leave a comment »

logo_gast.jpg 

De GAST, de Gentse Associatie Studentenraad, ging dinsdag zwierig (opnieuw) van start. Studentenvertegenwoordigers van de diverse partnerinstellingen van de associatie gaven present op de door de GAST georganiseerde stuverreceptie in Het Pand. Na een presentatie van de GAST werd ook het nagelnieuwe logo boven de doopvont gehouden. Het geheel werd vooraf gegaan door onderstaand welkomwoord;

Geachte genodigden,

Beste studenten en studentenvertegenwoordigers van de Associatie Universiteit Gent,

In naam van alle leden van de Gentse Associatie Studentenraad wil ik jullie van harte welkom heten op deze stuverreceptie. Ook namens de directeur, Prof. Dr. Luc Francois, kreeg ik de  eervolle opdracht jullie van harte welkom te heten in dit prachtige kader.

Beste Studenten,

Het is vandaag een heugelijke dag. Voor het eerst zijn we namelijk als studentenvertegenwoordigers van Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Artevelde Hogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen verenigd onder de ietwat plechtstatige vleugels van de Associatie Universiteit Gent.

De associatie ging, naar analogie met de bepalingen van het structuurdecreet, van start op 29 april 2003. Hierbij werden vanuit de eerder genoemde partnerinstellingen bevoegdheden overgedragen aan de associatie. Bijgevolg worden over deze bevoegdheden beslissingen genomen door de associatie en dus niet langer door de instelling. Het beleid van de associatie wordt logischerwijs vorm gegeven door haar bestuursorganen in de vorm van een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. Voor de praktische uitvoering van het beleid staat dan weer een directeur, Dhr. Francois, en een handvol stafmedewerkers garant. Met deze structuur, die 60 000 studenten en 8 500 medewerkers vertegenwoordigt, bouwt de Associatie Universiteit Gent aan een Vlaamse studie- en onderzoeksomgeving van Europees belang.

En wat is de plaats van de student in dit geheel? Het is een vraag en een kritiek tegelijk want ondanks het feit dat de verschillende partnerinstellingen wel degelijk ook studenten afvaardigen in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de associatie blijkt de stem van de student vooralsnog als een verre echo hoorbaar. Een spijtige vaststelling, zeker als je weet dat de GAST, de Gentse Associatie Studentenraad, bij de start van de associatie in 2003, eveneens boven de doopvont werd gehouden.

Om die reden, beste studenten, is het een noodzaak om het belang van de GAST niet langer te ontkennen. De associatie zal, naarmate het magische jaar 2012 dichterbij komt, en het academiseringsproces zijn voltooiing kent,  steeds belangrijker worden. Om de studenten de garantie te kunnen geven dat er continu over hun rechten gewaakt wordt, is het belangrijk om ons als GAST steeds nadrukkelijker te gaan profileren. Een eerste aanzet hiertoe wordt dus, met deze receptie, gegeven. Tevens is het aan de GAST zelf om de uitdaging aan te nemen haar structuur en haar werking te optimaliseren teneinde de vertegenwoordiging en het vertrouwen van de student echt waard te zijn.

Een uitdaging waarbij we uw aller steun hard nodig zullen hebben!

Korneel Warlop

Voorzitter GAST 2007-2008

Written by korneelwarlop

november 29, 2007 bij 4:03 pm

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: