Archive for januari 2008

Kwaliteitszorg: wat brengt de tweede ronde?

with 2 comments

De eerste fase van het  accrediteringsproces in Nederland, dat voltooid moet zijn tegen 2009, is bijna voltooid. Tijd dus aan de beleidsmakers om uit te kijken naar een tweede ronde in de kwaliteitszorgbewaking van ons hoger onderwijs. Ook voor Vlaanderen zijn de evoluties in Nederland belangrijk teneinde de “good practices” over te nemen en de zwakheden achterwege te laten.

Het huidig kwaliteitszorgsysteem in Vlaanderen is gebaseerd op interne en externe kwaliteitszorg van de opleidingen. Elke opleiding dient eerst een zelfevaluatierapport te maken die aan bepaalde, wettelijk opgelegde, criteria moet voldoen. Op basis van dat intern rapport beoordeelt een externe visitatiecommissie de kwaliteit van de opleiding. De visitatiecommissies worden samengesteld door de koepels van de instellingen: VLIR voor de universiteiten en VLHORA voor de hogescholen. Op zich dus een raar gegeven; de instellingen, vertegenwoordigd in hun koepelorganisatie, visiteren als het ware “hun” eigen opleidingen. De uitkomst van hun bevindingen wordt in een visitatierapport gegoten en dat dient dan weer als basis voor een externe toetsing door de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, die finaal beslist of een opleiding al dan niet aan de kwaliteitskenmerken voldoet.

In Nederland en Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde voor bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid, voor het recht om erkende diploma’s af te geven en in Nederland een voorwaarde voor toekenning van studiefinanciering aan studenten. In het licht van de internationalisering van studie en arbeidsmarkt zorgt accreditatie voor (vergelijkbare) kwaliteitsborging van opleidingen binnen het hoger onderwijs. Net dat laatste dreigt sterk op de helling te staan bij het Nederlandse ontwerp.

Het nieuwe Nederlandse voorstel komt er dus nadat de eerste accreditatieronde (die zich vooral focust op de basiskwaliteit) is afgerond. Deze stond bekend als zijnde zeer kostelijk en administratief belastend. Net om die reden weerklonk de lokroep om niet álle opleidingen systematisch te toetsen. Hierdoor wordt in het Nederlands voorstel het idee van een instellingsaudit geopperd. Pas indien de instelling structureel en managementmatig goed bevonden wordt, is er “een marginale toets” van de opleidingen mogelijk. Deze toets zou gebeuren door een panel van deskundigen die een opleidingsrapport opstelt. Het is op basis van dat rapport dat de NVAO dan ook een opleiding voor 6 jaar zou accrediteren. Door het hanteren van die marginale toets worden natuurlijk niet alle opleidingen meer in rekening gebracht én is de internationale vergelijking van de opleidingen op de helling gezet.

Vlaanderen dient zich dus te beraden wat ze van dit Nederlands systeem vindt. Het is duidelijk dat het idee van een instellingsaudit niet negatief onthaald wordt. Op zich is dit ook logisch, gezien de belasting van dergelijke kwaliteitszorg (die momenteel nog niet genoeg vertaald wordt in een kwaliteitszorgcultuur) zwaar doorweegt op een instelling. Een instellingsaudit kan hieraan tegemoet komen. De marginale toets daarentegen is zonder meer een ander paar mouwen. Los van de concrete werking hiervan dient ook nagegaan te worden wie de opleidingen nu eigenlijk dient te toetsen. Is een panel van deskundigen wel wenselijk? Gezien de huidige Vlaamse structuur is het namelijk voor de hand liggend dat dit een rol zou zijn voor VLIR en VLHORA. Maar hoe zien zij dat? De toekomst zal het moeten uitwijzen.

Kwaliteitszorg is een onontbeerlijke schakel in het streven naar een Europese hogeronderwijsruimte. Gezien het internationale kader en de hierbij verbonden concurrentiepositie van de instellingen en de opleidingen is de verleiding van ranking heel groot. Ranking zorgt ervoor dat de nadruk steeds meer zal liggen op excellentie. Een gevaarlijke evolutie als je weet dat sommige instellingen er zelfs nog niet in slagen om op een degelijke manier de basiskwaliteit te garanderen. Dat de mogelijkheid om te excelleren moet bestaan, staat mijns inziens buiten kijf…alleen mag dit nooit ten koste gaan van de basiskwaliteit van ALLE opleidingen. Een garantie die in het huidig ontwerp nergens terug te vinden is.

Vlaanderen wacht dus de taak om de juiste keuzes te maken. Ik hoop van harte dat ze hierin vooral hun eigen koers gaan varen. Niet voor niets zijn de nederlanders jaloers op ons huidig systeem. Never change a winning team…maar maak ze misschien enkel (kosten)efficiënter. VVS weet wat zich te doen staat: de rechten van de student te vrijwaren door te waken over de basiskwaliteit van ons hoger onderwijs, het stimuleren van een kwaliteitszorgcultuur op instellingsniveau en mee te helpen denken aan een Europees systeem van wederzijdse diplomaerkenning.
 

Written by korneelwarlop

januari 28, 2008 at 1:01 am

Geplaatst in Uncategorized

My best unbeaten brother, this isn’t all I’ve seen…

leave a comment »

Knagend.De parels in je ogen zijn zoutkristallen,

die beletten je levensvocht uit te schreien.

Kobaltblauwe aderen op je gegroefde handen

zijn een bewijs van je noeste arbeid.

Je haren als manen rond je aureool.

Je lach als een halve maan die het verliefde koppel

aan de waterkant goede nacht kust.

In mijn droom ben je er ook niet.

Je maakt mijn droom.

Je liet mij dromen en fantaseren,

over liefde,

over schoonheid,

over veelheid.

De tijd knaagt,

hij knaagt.

Hij knaagt aan je gedachte iedere dag,

stukje voor stukje.

Mijn angst is de continuïteit

van dit alles.

Eens de grijze haren van de dag zichtbaar zijn

vind ik het zonde van het belang dat ik eraan hecht.

Fluister jij me steeds in wanneer het tijd wordt

om alert te blijven? De juiste beslissing te maken?

Ben jij die kracht? Ben jij het die ervoor zorgt dat ik over anderen kan waken?

Ben jij het die over mij waakt?

Ben jij het die me iedere dag opnieuw wekt, en me fluistert…

…dat dit alles…

de moeite waard is, als je maar iemand hebt die je de weg naar de zon kan wijzen?

(Voor Jasper)

Op 23 januari. Vier jaar geleden.

Written by korneelwarlop

januari 24, 2008 at 1:26 pm

Geplaatst in It's all in my head

Blogawards: and the nominees are…

leave a comment »

Tot mijn grote verbazing mocht ik afgelopen week vaststellen dat ik geselecteerd ben (vraag me niet hoe) voor de BWARDS ofte de B(loga)wards. Ook mijn goede vriend, Morrie the Fanatic, is met z’n prachtige en uiterst grappige blog bij de genomineerden!

 dsc02187.jpg

 (BWARDS… een mens zou voor minder een punthoofd krijgen. Gezien foto’s publiceren van de gefotografeerde tegenwoordig gevaarlijk is, besloot ik maar om den fotograaf zélf eens online te zwieren. Tevens een oproep aan de persoon die zich hier herkent: als je zo om je diploma durft gaan, krijg je van mij een babybel en natuurlijk het eeuwig respect van uw medestudenten)

Uiteraard zijn verkiezingen voor blogs ietwat infantiel, een tikkeltje debiel en een snuifje edelmoedig. Desalniettemin, evenwel, doch is het eens wat anders dan voor de duizendste keer een verkiezingspoll in te vullen. Persoonlijk vind ik het eens een verrijking om de vele leuke blogs te zien die genomineerd zijn. Net om die reden ben ik dan ook verbaasd dat ik er tussen sta, hoewel ik het natuurlijk wel grappig vind. Je zal maar héél veel werk en tijd in je blog steken en dan zo’n klutser als ik in de lijst zien staan. Moahahahaha… het leven is soms zo heerlijk oneerlijk!

Afin. Ik zou zo zeggen; stemmen die handel op de site van carreconfiture.be  

Vergeet zeker ook niet de terroristen van wannabes te nomineren voor beste fotowebsite!!!

Written by korneelwarlop

januari 16, 2008 at 11:06 pm

Geplaatst in Uncategorized

Film: Anche libero va bene

with one comment

anche_libero_va_bene2.jpgDe 11-jarige Tommy, zijn oudere zus Viola en hun vader Renato vormen een vreemd samengestelde familie sinds de belangrijkste vrouw uit hun leven, de moeder van de twee kinderen en Renato’s vrouw, hen verlaten heeft. Ondanks alles geeft het gezinnetje, zo vol woede, mislukkingen en ontroostbare eenzaamheid, niet op, dankzij hun blijvende bezorgdheid voor anderen en hun liefde.

Weerom een prachtige Italiaanse film! En waarover kan dit beter dan gaan dan de liefde! Niet dat de prent vervalt in clichés  en romantische stroopbaarden… Met Anche libero van Bene bewijst regisseur Kim Rossi Stuart dat een verhaal vertellen rond liefde best anders kan. Liefde die onderhuids aanwezig is maar nooit het oppervlak ziet door de diverse tegenslagen en verrassende wendingen. Zonder meer is de 11-jarige hoofdrolspeler een revelatie. Schitterend gespeeld! Mijn kop eraf, daar horen we nog van! De film heeft voorgoed een plaats verworven in mijn hart.

Written by korneelwarlop

januari 16, 2008 at 2:13 pm

Geplaatst in Uncategorized

HGSR verwelkomt VVS Congres

with 2 comments

242806.gif

De Hogeschool Gent mag zich op 22 maart opmaken voor een participatiedagje. Dan wordt namelijk het congres van VVS georganiseerd alwaar de lange termijnvisie omtrent diversiteit zal vastgelegd worden. Uiteraard zijn we heel blij dat VVS voor de HoGent koos. De HGSR zal er dan ook alles aan doen om de stuvers van de diverse (let op het taalgebruik) studentenraden goed te ontvangen. Tips en suggesties zijn zoals steeds natuurlijk ook van harte welkom!

Written by korneelwarlop

januari 15, 2008 at 11:41 am

Geplaatst in Uncategorized

Van opa aan kleinzoon

leave a comment »

Iedereen krijgt voldoende talenten

waarmee hij een kunstwerk kan maken,

als hij maar zijn talenten ontdekt

(R. Panikkar)

Written by korneelwarlop

januari 13, 2008 at 9:34 pm

Geplaatst in Uncategorized

Zo existentieel de droom, zo schoner het leven

leave a comment »

Als ik wakker ben, hoor ik vreemde dingen. Zijn het de elven op de rand van mijn bed? De champignons die zwijgzaam maar doeltreffend mijn vitaminerijk voedsel in mijn ijskast verorberen? Mijn dorpelduiven die bezorgd zijn omdat ik, ondanks hun geroekoe, maar niet wil opstaan? God? Wie zal het zeggen.

9890367_81ab9572a9.jpg

Ik duw mijn wekker reeds voor de zevende keer in snoozefunctie af. Raf en Stan, respectievelijk de grote en kleine wijzer van mijn hangklok, geven half zeven aan. “Waar is God nu”, dacht ik in een flits. Beminnen, liefhebben, vergeven, troosten, delen…dat is allemaal goed en wel…maar diene gast staat wel niet om zo’n ontiegelijk uur op hé. Zie ze daar liggen…op de ontelbare kunstwerken in het Vaticaan. De goden: knusjes, op kussens, als associatiestuvers wijn aan het zuipen en breakedancende Maria’s, hun vijgenblad nu en dan wat goed aan het steken. Je weet nooit dat Dolf Ratzinger in een onbewaakt moment ligt te gluren in de sixtijnse kapel… De gluiperd! Badend in het kwijl word ik wakker…

Mijn wekker loopt af. Verdomme! Te laat, weeral te laat! Ik weet niet wat het is, maar op de één of andere manier zijn de gedachten en orgasmedroompjes bij het herindommelen vaak de leukste. Geef toe: Ratzingers, vijgenbladen en elfjes tegenkomen… een mens maakt het in de realiteit niet mee! In dromen kan je geloven. Elke dag opnieuw. En raar maar waar… gedurende de dag betrap ik er mezelf op dat ik vaak mijn dromen bevestigd wil zien in de situaties die zich dan aanbieden. Heerlijke bezigheidstherapie!

Wanneer je me soms ziet glimlachen of ziet wegdromen…weet dan dat ik het geluk had om te dromen, te blijven dromen en hierdoor de kracht vond om de dag door te komen. Life is a dream. Live it.

Ik wens het elkeen van harte toe!

(ondertussen weerklinkt ‘C’est toi, toi qu’enfin je revois’ uit de opera Les Pêcheurs de perles van Bizet… zalig getimed George…een ideale afsluiter van de dag!)

Written by korneelwarlop

januari 9, 2008 at 10:42 pm

Geplaatst in Uncategorized

Gezien: British Vision

leave a comment »

constable_flatford_millklein.jpgOm het nieuwe jaar goed in te zetten, kregen alle personeelsleden en ondersteunende diensten van het departement HABE een uitnodiging om in de laatste week van de (her)openingstentoonstelling van het MSK, British Vision, deze expositie te gaan bekijken. Ook uw dienaar was met z’n trouwe medewerker van de partij. We kregen een gids ter beschikking om de 14 zalen veilig en wel door te komen. Met het oog op de aansluitende receptie in de Plantentuin lukte dit alvast vrij aardig. Ik wilde deze tentoonstelling al lang eens aandoen. Niet zozeer omdat ik een fan ben van deze kunstvorm maar wél om het gerestaureerde gebouw te zien. Architectuur interesseert me namelijk meer dan schilderkunst. Het moet gezegd: het is een prachtig gebouw met heel mooie, open ruimtes. Een plezier om in rond te wandelen…ook al is de kunst die er hangt niet meteen je ding. Het is niet voor niets dat het SMAK tegenover het MSK ligt…

Hieronder kan u lezen wat de site van het MSK zegt over de tentoonstelling:

British Vision’ is een overzicht van twee eeuwen Britse kunst waarin alle grote namen vertegenwoordigd zijn: zoals William Hogarth, Thomas Gainsborough, George Stubbs, William Blake, John Constable, Joseph Mallord William Turner, Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones, Stanley Spencer, Graham Sutherland, Francis Bacon, Lucian Freud.
Het is decennia geleden dat buiten het Verenigd Koninkrijk een grote overzichtstentoon-
stelling van Britse kunst te zien is geweest. ‘British Vision’ is daarom niet alleen voor België, maar voor heel Europa een primeur. De tentoonstelling brengt meer dan driehonderd werken samen uit openbare collecties en privé-verzamelingen in Groot-Brittannië, aangevuld met bruiklenen uit Europese en Amerikaanse musea.

De selectie omvat schilderijen, beelden, tekeningen, aquarellen, foto’s, boeken en prenten. Deze werken illustreren twee eigenschappen die de Britse kunst kenmerken in de periode 1750-1950: een uitgesproken talent voor observatie van de dagelijkse werkelijkheid en het landschap enerzijds en een fascinatie voor het visionaire anderzijds.

Met ‘British Vision’ wordt de heropening gevierd van het gerenoveerde Museum voor Schone Kunsten. De tentoonstelling komt precies tien jaar na ‘Parijs-Brussel/Brussel-Parijs’ dat het Gentse museum organiseerde in samenwerking met het Parijse Musée d’Orsay. ‘British Vision’ zal zeker dezelfde weerklank krijgen als deze succesrijke tentoonstelling uit 1997.
Voor het Europese publiek is ‘British Vision’ een langverwachte gelegenheid om de Britse kunst beter te leren kennen en de nieuwe museumzalen vormen voor deze tentoonstelling het ideale kader. Het getoonde overzicht omvat topstukken uit de Britse kunstgeschiedenis. Door de originele benadering en de sterke focus zal ‘British Vision’ niet alleen het grote publiek, maar ook de kenner weten te bekoren.

Written by korneelwarlop

januari 9, 2008 at 10:15 pm

Geplaatst in Uncategorized

Film: Habana Blues

leave a comment »

1221.jpgTwee jonge Cubaanse muzikanten, Ruy en Tito, delen een droom: beroemd worden en weggaan uit Havana. Ruy woont samen met de moeder van zijn twee kinderen en ondanks de liefde die ze nog steeds voor elkaar voelen, balanceert hun relatie op de rand van een breuk. Tito woont alleen met zijn grootmoeder. Terwijl ze druk bezig zijn met de voorbereiding van hun eerste grote concert vangen ze het gerucht op dat twee Spaanse producenten in Cuba zijn aangekomen op zoek naar nieuw talent. Dé kans van hun leven en dus beginnen ze meteen aan de verovering van de oren en harten van de Spanjaarden…

“To live is to choose”, is het veel belovende onderschrift van de film. Geprikkeld als ik die dag was, leek het me de ideale ontspanning van een drukke dag. Als je havana zegt, denken de meesten aan rum, sigaren, rietsuiker, oldtimers én de ritmes Buena Vista Social Club. Niets daarvan in deze film. Hier zien we duidelijk het echte cuba met z’n echte problemen. Hoewek  de verhaallijn niet altijd even geloofwaardig is en sommige acteerprestaties van een bedenkelijk niveau, vond ik het toch een degelijke film. Geen hoogvlieger, verre van… maar wél de ideale dagafsluiter om daarna een bruine rum te drinken, te  ontspannen en te gaan slapen.

Written by korneelwarlop

januari 7, 2008 at 1:41 pm

Geplaatst in Uncategorized

Pers: Studeren almaar duurder

leave a comment »

BRUSSEL – Een pendelstudent aan de universiteit betaalt vandaag al snel twee keer meer, een student op kamers zelfs 2,5 keer meer dan twintig jaar geleden om alle studiekosten te dekken.

De Katholieke Universiteit Leuven hield het voorbije academiejaar bij 248 studenten een bevraging over hun studiekosten. Dat zijn de kosten voor cursussen of handboeken, duurzaam lesmateriaal en eventuele stages of excursiereizen. Daaruit blijkt dat de studiekosten per academiejaar voor de meeste opleidingen 300 tot 450 euro bedragen.

Ook de Universiteit Gent maakte de oefening en concludeert dat de prijs voor het studiemateriaal in de eerste bachelors gemiddeld 367,50 euro bedraagt.

De cijfers zijn een minimum, maar een handig instrument voor studenten die vooraf een idee willen hebben van hoeveel een opleiding ongeveer zal kosten.

Ook de universiteiten kunnen de cijfers gebruiken om te kijken welke opleidingen nog inspanningen kunnen doen om de kosten te drukken. Dat is geen overbodige luxe, zo blijkt, want een kleine oefening leert dat de totale studiekosten de jongste decennia sterk gestegen zijn.

Wie vandaag een zoon of dochter heeft die aan de universiteit studeert (zonder beurs), is naar schatting algauw 2.000 euro kwijt voor een volledig academiejaar. Voor studenten die een kamer huren kan dat zelfs oplopen tot 5.000 euro of meer. Daarin zitten het inschrijvingsgeld, cursussen en boeken, computer, vervoer- en/of huisvesting en socio-culturele activiteiten.

Volgens de studiekostenmeting van de Vlaamse overheid was dat twintig jaar geleden respectievelijk nog maar 1.030 euro en 1.980 euro. Dat betekent dat een pendelstudent vandaag twee keer zoveel en een kotstudent 2,5 keer zoveel betaalt voor zijn studies dan twintig jaar geleden, een veel grotere stijging dan de index.

Dan is er nog bijna geen rekening gehouden met de kosten voor voedingsmiddelen, die de jongste jaren ook sterk zijn gestegen.

De student op kamers komt er het meest bekaaid af door de sterk gestegen huurprijzen van kamers. Tien jaar geleden kostte een kamer op de privé-markt gemiddeld 140 euro, vandaag 240 euro per maand. Bovendien worden studenten steeds vaker gebonden aan een huurcontract voor twaalf in plaats van tien maanden.

Ook de ICT-ontwikkelingen hebben de studiekosten opgedreven. Een computer is een must voor de student. In bepaalde opleidingen wordt hij zelfs bijna verplicht een laptop aan te schaffen en dure software te installeren.

De stijging van het cursusgeld valt nog mee. ‘Maar wij zien wel een trend dat de studenten vaak en onnodig dure handboeken moeten aanschaffen van de professoren’, zegt de Vlaamse vereniging van studenten (VVS).

Die maakt zich zorgen over de sterke stijging van de studiekosten. ‘Studeren wordt almaar duurder, terwijl de studiebeurzen niet mee evolueren en de werkelijke studiekosten steeds minder dekken. De financiële drempel om te studeren wordt daardoor steeds hoger. Wij hebben dan ook vragen bij de democratisering van het hoger onderwijs.’

Written by korneelwarlop

januari 7, 2008 at 12:45 pm

Geplaatst in Uncategorized