Archive for februari 2008

VVS geeft zichzelf valentijnsgeschenk

leave a comment »

242806.gifWoensdag stuverdag. Zo leek het gisteren althans. Twaalf uur lang was de HGSR-fractie in de Zavelput aanwezig. Meteen werden we ondergedompeld in de wereld van kwaliteitszorg, visitaties en andere accreditaties. Zonder meer boeiende lectuur, ten minste voor de nuchtere geesten! In de namiddag groeide onze fractie aan om het congres, dat eerder toegewezen was aan de HGSR, te bespreken. Er was zelfs nog even de tijd om voor de AV een korte round-up te geven aan onze nieuwkomers. Jawel, de opvolging is voorzien! Met de neuzen in dezelfde richting, zakten we af richting Stormstraat alwaar in de gebouwen van de Ehsal de algemene vergadering zou plaatsvinden.

Extreme Makeover. Geen allusie op  het verwerpelijke tv-programma maar wel het tweeledig gezicht dat de VVS-vergadering vooraf en na afloop van de meeting toonde. Het begon allemaal in een wat zenuwachtige, gespannen sfeer. Ja, het standpunt over taalbeleid moest erdoor… geen standpunt hebben is “als vertegenwoordiger van” not done wanneer je naar besprekingen moet. Daar werd iedereen aan herinnerd. Aan de andere kant werd het basisdecreet Participatie voor de derde keer op de agenda geplaatst. Een eerste keer werd het gewoonweg niet behandeld, een tweede keer moest de bespreking wegens tijdgebrek opgeschort worden en nu kregen de studentenraden weer geen garantie dat het decreet er zou doorkomen. Gezien de hoogdringendheid van de beslissing rond taalbeleid, en de vrees dat het vooraan plaatsen van het niet-dringende basisdecreet participatie te veel tijd in beslag zou nemen, was een zweem van faalangst nooit ver weg. Beide items tegelijk behandelen leek uitgesloten.

Toegegeven, de discussie over de agenda was in feite te zwaarwichtig. Iemand van goede wil stoort zich niet aan dergelijke zaken omdat het in het belang is van de werking van VVS. Toch was het signaal vanuit de AV duidelijk: vertrouwen dient van twee kanten te komen. De RvB toonde zich dan ook (al dan niet met tegenzin) inschikkelijk t.o.v. de vraag van de AV om het basisdecreet participatie vooraan de agenda te plaatsen. Een verstandige beslissing omdat ze hiermee haar principes rond interne democratie niet verloochent: alles begint bij de basis. En de basis dat zijn nu eenmaal de studenten vertegenwoordigd door hun studentenraden op de algemene vergadering. Dat mogen we nooit vergeten.

En kijk; na een onaangename discussie over de agenda en een uitval als reminder over de hoogdringendheid van het standpunt over taalbeleid, slaagde de vergadering (AV, Staf en RvB) er in om op één avond beide zaken te behandelen. Wat voor onmogelijk werd geacht, werd waarheid. Het was dan ook mooi om zien dat de faalangst van het begin van de vergadering plaats maakte voor opluchting en een herwonnen zelfvertrouwen. De liefde voor VVS was terug: de liefde voor korte, snedige en oprechte discussies, in-time standpuntvorming, directe democratie!

VVS, en dan doel ik op alle geledingen van de organisatie, kon aan de vooravond van valentijn zichzelf geen beter cupidogeschenk dromen.

Written by korneelwarlop

februari 14, 2008 at 3:18 pm

Geplaatst in Uncategorized

Pers:Kleine opleidingen moeten eruit

leave a comment »

Vanaf 2015 moeten bacheloropleidingen die minder dan 115 studenten tellen, samenwerken met andere opleidingen als ze verder willen blijven bestaan. Dat stelt de rationaliseringscommissie, ook wel de commissie-Soete genoemd, die bestaat uit de belangrijkste vertegenwoordigers van alle universiteiten en hogescholen.

De commissie, die in maart vorig jaar is opgericht, heeft een uitgewerkt voorstel klaar voor de rationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs. Vanaf 2012 komen de opleidingen met minder dan 80 studenten in de ‘gevarenzone’. Vanaf 2015 geldt dat voor alle opleidingen die minder dan 115 studenten tellen (er wordt uitgegaan van een minimum van 60 in eerste jaar, 30 in tweede jaar en 25 in derde jaar). In totaal gaat het om zo’n 140 opleidingen, hogescholen en universiteiten samen. Wie in de gevarenzone zit, moet binnen of buiten de instellingen samenwerking zoeken. Als daar geen oplossingen zijn, moet de opleiding worden opgedoekt. De commissie voorziet wel enkele uitzonderingen, zoals de unieke opleidingen (die nergens anders in Vlaanderen worden opgericht) of opleidingen die levensbeschouwelijk gevoelig zijn, zoals onderwijs. De minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), die de opdracht voor deze oefening had gegeven, wacht nu nog af om dat voorstel verplicht te maken. Hij wil dat de commissie de voorstellen verder verfijnt, en dat ze eenzelfde rapport voor de masteropleidingen maakt. Hij wacht ook de reacties van de hogescholen en universiteiten af. (pl)

Bron: De Standaard

op www.destandaard.be is tevens het gehele Rapport Soete te lezen. Een aanrader!

Written by korneelwarlop

februari 12, 2008 at 4:31 pm

Geplaatst in Uncategorized

Gezien: Dit is onze geschiedenis

leave a comment »

5424.jpgVan een Europa in puin in 1945 tot de uitdagingen waar Europa vandaag voor staat, zal de bezoeker de Geschiedenis met grote G en zijn eigen, individuele geschiedenis ontdekken. De tentoonstelling laat zien dat we allen helden zijn in het ongelooflijke avontuur van de Europese eenmaking.

Alle middelen van de hedendaagse museologie worden ingezet: decors, film, multimedia en interactieve elementen spinnen een parcours uit met een bijzondere aandacht voor authentieke objecten. Een 80-tal musea uit alle Europese lidstaten brengen 500 unieke stukken samen.

Het kleedje van een klein meisje gemaakt uit de stof van de vlaggen van de gaeallieerden, de eerste staaf metaal gesmolten in het kader van de EGKS, een zak kolen die tijdens de Berlijnse luchtbrug in West-Berlijn werd gedropt, het geïllustreerd dagboek uit 1956 van een Hongaars jongetje in volle Hongaarse revolutie, het logboek van een Engelse soldaat die zijn Suez-avontuur neerpende, stukken van het Ijzeren Gordijn en van de Berlijnse Muur, een geurpot van de Stasi, objecten uit het dagelijks leven: allemaal pakkende getuigenissen die het Europese avontuur van de laatste halve eeuw tot leven brengen.

De tentoonstelling biedt met andere woorden een totaalbeeld van de Europese eenmaking. Boeiend hierbij is natuurlijk de focus op de tijdgeest, de context, die in niet onbelangrijke wijze het verloop van de Europese vormgeving beïnvloedde. Om die reden vond ik de expo dan ook een zeer geslaagd initiatief. Anderzijds had ik vaak het gevoel wat op mijn honger te blijven zitten. Mensen die op zoek zijn naar een louter politiek verhaal, die zijn er aan voor de moeite. Het thema wordt wel belicht maar, althans bij ons, werd daar door de gids geen groot belang aan gehecht. Meteen ook het minpunt van ons bezoek; de gids. Mij kan het persoonlijke leven van dat mens me niet schelen. Ik kom naar een tentoonstelling, niet naar een klaagmuur. Een spijtige zaak dat dergelijke erbarmelijke rondleidingen gegeven worden in één van de grootst opgezette tentoonstellingen die ik ooit bezocht. Absoluut een aanrader, maar doe het niet geleid!

Written by korneelwarlop

februari 10, 2008 at 4:23 pm

Geplaatst in Uncategorized

Pers: “Barroso naar Gent halen was zeker niet gemakkelijk”

leave a comment »

dyn001_original_385_224_pjpeg_16088_1d056b005712a2f863d38e8a21f2b149.jpgGENT – José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, was gisteravond op bezoek in de Aula van de universiteit. Hij gaf een lezing over de Europese Unie en trad daarna in debat met de aanwezige studenten.
Barroso was naar Gent afgezakt op uitnodiging van het Internationaal Studenten Forum (ISF). ‘Globalisering en internationalisering zijn bijzonder belangrijke thema’s vandaag’, zegt Matthias Laevens, studentenvertegenwoordiger in de raad van bestuur van UGent en bezieler van het ISF.

‘We willen de studenten ertoe aanzetten daarover na te denken. En dat proberen we door vooraanstaande gasten uit te nodigen, die op internationaal vlak iets te betekenen hebben. En Barroso is uiteraard zo iemand. Voor de studenten is het een unieke kans rechtstreeks met hem in debat te treden. De Europese Unie is immers een uiterst belangrijke instelling. Ik vergelijk het graag met een auto die één gaspedaal heeft en 27 remmen. De EU kan veel realiseren, maar het besluitvormingsproces verloopt bijzonder ingewikkeld. Dat maakt het zeer boeiend.’

Een unieke kans is het zeker. Want Barroso strikken voor een lezing is niet eenvoudig. ‘We hebben hem schriftelijk uitgenodigd. Hij was meteen bereid te komen spreken, maar we moesten wel wachten tot hij een plaatsje vrij had in zijn drukke agenda.’

Bij het leggen van de contacten krijgt het ISF hulp van het rectoraat. ‘Naast mijn handtekening komt ook die van de rector op de uitnodigingen’, zegt Laevens. ‘Zo oogt het officieel. De universiteit is ook bereid financieel te ondersteunen, zodat we topmensen kunnen aantrekken. Voor Barroso was dat echter niet nodig. Als het om mensen in functie gaat, betaalt hun instelling de kosten. In dit geval is dat de EU.’

De studenten hebben uiteindelijk anderhalf jaar moeten wachten, maar hun geduld werd beloond, ook al valt het debat nu midden in de examens.

Barroso schetste eerst de geschiedenis van de Europese Unie en had het ook over de relatie van de EU met andere landen. Daarna konden de studenten rechtstreeks vragen stellen. Rector Paul Van Cauwenberge modereerde het debat.

Het ISF is uniek in het Vlaamse onderwijslandschap. Universiteiten nodigen weliswaar vaker internationale studenten uit. Maar dit gebeurt zelden op initiatief van de studenten zelf en al helemaal niet op deze schaal.

Barroso is al de vierde vooraanstaande spreker die het ISF wist te strikken in amper twee jaar tijd. Eerder waren de secretaris-generaal van de Navo Jaap de Hoop Scheffer, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité Jacques Rogge en directeur van Unaids Peter Piot te gast. En de volgende spreker staat al geprogrammeerd. In maart komt kunstenaar Jan Fabre. ‘Het is een andere invalshoek. Maar internationalisering is niet enkel belangrijk op politiek vlak. Ook in de kunst vervagen de landsgrenzen.’

(Bron: De Standaard)

Written by korneelwarlop

februari 10, 2008 at 1:25 pm

Geplaatst in Uncategorized

Gezien: Cherchez la femme

with one comment

meisjes1920.jpgIn de fototentoonstelling “Cherchez la femme/Zoek de vrouw” overschouwt het universiteitsarchief de evolutie van de ‘vrouwelijke’ aanwezigheid aan de UGent. In een fascinerende beeldenreeks zie je de maatschappelijke verhoudingen veranderen van de eerste inschrijving door een studente in 1882 tot de huidige tijd waarin vrouwen de meerderheid van de studentenpopulatie uitmaken (sinds 1997). Op de tentoonstelling wordt ook de nieuwe publicatie in de reeks ‘Uit het verleden van de Universiteit Gent’ voorgesteld. Ook hier staat de genderproblematiek centraal want het nummer handelt over de academische carrière van de Gentse promovendae.

Ik bezocht de tentoonstelling zo’n twee weken geleden en het moet gezegd: het is het zien waard. Wanneer de duizenden ogen van illustere voorgangers op de diplomeringsfoto’s je aanstaren, dan overheerst een traditioneel gevoel je heel sterk. Een hang naar conservatisme, naar de goeden ouwe tijd… Helaas; ook deze tijd was niet zo ideaal zoals ze al te vaak voorgesteld wordt. De positie van de vrouw in de academische wereld was verre van ideaal. De tentoonstelling biedt dan ook een mooi overzicht op de genderevolutie van de voorbije eeuw. Wie in de buurt van de Rozier is…spring zeker eens binnen! Het is niet tijdrovend en een bezoekje meer dan waard!

Written by korneelwarlop

februari 9, 2008 at 11:42 am

Geplaatst in Uncategorized