Archive for maart 2008

Fitna: Allah Akbar?!

leave a comment »

Geert Wilders, de Nederlandse PVV-politicus, stond deze week mondiaal in de persbelangstelling. Reden? Zijn film Fitna, letterlijk vertaald “beproeving”, zorgde reeds een half jaar voor zenuwachtigheid op kabinetten van politieke leiders, in de moskeeën, op redacties en ook (en vooral) bij de gewone Jan en Mohammed met de pet. Wilders permitteerde zich dus veel teneinde zich op te werpen als ideale en koene ridder van de vrije meningsuiting. Zijn film moest ons dan ook een staalkaart laten zien van alle dreigementen en gruwels waaraan we bloodgesteld zouden worden indien we de islam geen halt toeroepen. Met één pennentrek zou alle moeite van moslimorganisaties en de overheid om constructief rond dit actueel vraagstuk na te denken, in dialoog, van tafel geveegd worden. Wat zou volgen was een oncontroleerbare en onvoorspelbare situatie… De vrees voor deze film was dan ook gegrond.

Nadat de film uitkwam, en iedereen reeds de 15 minuten (!) durende “film” gezien had, bleken de reacties opvallend mild. Ergens begrijpelijk… de film tast de randen af maar echt nieuwe beelden of opruiende oproepen worden er niet in verkondigd. De zucht van opluchting nam overal de bovenhand en ook de wraakacties bleven (voorlopig) uit. Deze houding is op z’n minst wel vreemd te noemen want sommige bepalingen in de Koran zijn inderdaad aanstootgevend. De beelden die getoond worden zijn echte beelden mét echte slachtoffers… Daar nu zomaar losjes over doen is zeker geen goed signaal. De stelling van Wilders dat na de nazi’s en het communisme, nu de islam verdreven moet worden is zonder meer voortvarend te noemen. Stellen dat er geen probleem is, is evenzeer de waarheid kwaad aandoen.

50_plus-1728-10320-0908072217-geertwilders.jpg

(Geert Wilders: denkt op 15 minuten één van de meest complexe en actuele vraagstukken te kunnen omvatten.)

De democratie is tot op heden de levensvorm die het meest de tand des tijds heeft doorstaan. Democratie houdt (en dat wordt vaak door de Wildersen van deze wereld vergeten) per definitie ook in dat je respect hebt voor minderheden en andersdenkenden. Het basisidee daarachter is dat elk individu, met z’n eigenheid, door z’n/haar diversiteit in cultuur een meerwaarde biedt aan de samenleving. Een samenleving die zo rijker is qua inzichten, talen, wereldbeelden en ook godsdiensten… De recente geschiedenis leert ons dat dergelijk ideaalbeeld van een democratie soms nog ver weg staat van de realiteit. Nochtans is het de enige mogelijkheid om  in een globaliserende wereld op een vreedzame manier  te evolueren. Het aanvaarden van de multiculturele samenleving is dan ook van primordiaal belang. Ontkennen of negeren heeft geen zin; het is een realiteit waar we beter mee zouden moeten mee omgaan. In plaats van het te proberen uit te roeien, zouden we beter met verenigde krachten oplossingen zoeken op de uitdagingen die het ons stelt. Wilders zijn film is tevens in die zin verwerpelijk omdat ze zorgt voor een grotere polarisatie door in te spelen op de angstgevoelens van de bevolking en dit tot grote tevredenheid trouwens van alle spelende conservatieve krachten. Angstgevoelens die door de heersende politieke klasse in Nederland (en eigenlijk overal in de Westerse samenleving) niet gepareerd kan worden uit vrees er electoraal voor afgestrafd te worden. De populariteit van Wilders legt op een pijnlijke manier de twijfel van de huidige politieke klasse bloot. Of zoals William Shakespeare het zo mooi omschreef:

Twijfel is een verrader, die ons het goede dat wij vaak konden winnen, doet verliezen uit vrees te handelen.

Written by korneelwarlop

maart 29, 2008 at 11:51 pm

Geplaatst in Uncategorized

Pers: Gentse Associatie Studentenraad: 100 % stakeholder

with one comment

logo_gast.jpg 

De Gentse Associatie Studentenraad (GAST) bestaat reeds enkele jaren. Toch is het pas sinds vorig jaar dat haar bestaan ook effectief het woord “werking” waardig is. Bij het begin van het academiejaar werd actief op zoek gegaan naar geëngageerde stuvers die de verschillende partnerinstellingen in de overkoepelende associatiestudentenraad wilden vertegenwoordigen, en met succes!

Stuverreceptie

Op 30 november organiseerde de GAST in het prachtige kader dat Het Pand is, een receptie voor alle studentenvertegenwoordigers van de partnerinstellingen van de Associatie Universiteit Gent. Zo’n 150 studenten waren present om in het gezelschap van een hapje en een drankje een presentatie over de GAST bij te wonen. De nood aan een associatiebrede studentenraad werd algemeen gedeeld. Meer betrokkenheid met de GAST was dan ook het doel van de receptie. In dat opzicht was de avond meer dan geslaagd!

Betere Profilering

Ontegensprekelijk is een degelijke inhoudelijke werking ook voor de GAST primordiaal. Het kan echter nooit kwaad om als associatie, en als studenten binnen die associatie in het bijzonder, wat meer naar buiten te komen. Om aan deze lokroep gehoor te geven werd een nagelnieuw logo boven de doopvont gehouden. Ook de oprichting van een website is een belangrijk instrument om de GAST ook digitaal zichtbaar te maken. Vanuit http://www.gast.ac/ veroveren we voortaan ook het world wide web!

Gezonde basis

Wie droomt van een studentenwerking die inspeelt op de actuele thema’s en de grote uitdagingen die het hoger onderwijs te wachten staat, kan niet voorbij gaan aan een degelijke organisatie; een structuur die een performante werking niet in de weg staat. Een herwerking van onze statuten drong zich op. De invoering van een Dagelijks Bestuur, het optrekken van het aantal stuvers binnen de GAST van 8 naar 12 en soepelere meerderheidsregels zijn dan ook de kernpunten van de hervormingen die op de vergadering van 17 december 2007 unaniem werden goedgekeurd.

Toonaangevend

De associaties zijn al vanaf hun bestaan voer voor discussies. Volgens de GAST heeft het weinig zin om voortdurend haar rol in twijfel te trekken. Associaties bestaan nu eenmaal en dus dienen we dit te zien als een opportuniteit! Omdat het hoger onderwijsbeleid iets is dat de Gentse belangen overstijgt, engageerde de GAST zich dan ook om de dialoog tussen de studentenraden van de vijf associaties aan te zwengelen. Ze organiseerde hiertoe een eerste samenkomst in de vorm van een ronde tafel omtrent associatievertegenwoordiging binnen VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten. (Meer info kan u terugvinden op onze site). De GAST is dan ook een toonaangevende speler binnen de AUGent en hoopt ook in de toekomst een katalysator te kunnen zijn voor de studentenparticipatie in Vlaanderen.

Written by korneelwarlop

maart 24, 2008 at 5:20 pm

Geplaatst in Uncategorized

Wat waren we weer geweldig…

with one comment

Het was een week waar mijn kotgenoot en ik niet echt naar uitkeken: de laatste week dat we samen in Gent zouden zitten. Helaas ligt ook deze alweer achter ons en zit het olijke kotleven er op. Nicolas start nu met zijn stage in een boekhoudkantoor in Blankenberge en deze duurt tot juni. Ikzelf zat een maand in Torhout voor mijn lerarenopleiding. Om de prachtige Gentse jaren alsnog feestelijk met alle vrienden af te sluiten, waren er gelegenheden genoeg.

Woensdag: Gratis vat Bestuurskundica… de verschrikking voor uw lichaam maar hét welgekomen moment om iedereen van de klas sinds december eens terug te zien. Er werd gevierd en gedronken (jaja, geen één zonder twee vaten) dat het een lieve lust was.

img_1518.jpg img_1607.jpg img_1622.jpg

(Meer foto’s op http://fotos.bestuurskundica.be)

Donderdag: Na een slopende Algemene Vergadering van de HGSR (we hebben nieuwe statuten…hoezee hoezee!) verbroederden we met de leden van de GAST. Wat volgde was alweer een avondje om vingers en duimen vanaf te likken. Ook mijn kotgenoot was weerom van de partij om samen voor een laatste keer in de Pallieter te klinken “op een goed seizoen”.

Vrijdag: Galabal van Moeder Lies. De jaarlijkse hoogmis waar alle HABE-studenten (en een slinkend aantal docenten) present geven. Je ontmoet er zelfs enkele legendarische HABE-monumenten.

img_1643.jpg

(De Moeder Lies-praeses van het eerste uur: ons eerste jaar op HABE)

Locatie was de Culture Club in Gent. Mooi, dat wel…maar zelfs de goede muziek kon de torenhoge prijzen niet drukken. Een spijtige zaak vind ik dat, zeker gezien het toch om een studententreffen gaat en je als club zo veel mensen uitsluit. Los daarvan, was het een schitterende avond!

img_1632.jpg img_1651.jpg img_1664.jpg

Zaterdag: Of beter…de dag teveel… Het was duidelijk dat iedereen van onze groep wat door z’n beste krachten heen zat. Toch waren de glazen vlug gevuld om tijdens de Retro House Party in Torhout te klinken op ons net binnengehaalde succes: de foto waar menig mens jaloers op is! Een leuke afsluiter voor een schitterende tijd. Ze komt helaas nooit meer terug.  

n540656913_468891_8362.jpg

Written by korneelwarlop

maart 16, 2008 at 5:53 pm

Geplaatst in Uncategorized

Verkiezingen RvB Ugent: Koen Hoornaert is uw man!

with 3 comments

n12356886102_5376.jpg

Gisteren vond in auditorium E van de Blandijn het stuverdebat plaats tussen de kandidaat- bestuursleden voor de Raad van Bestuur en de Sociale Raad van de Universiteit Gent. Uw dienaar was aanwezig en liet zich het volgende opmerken:

  • Technisch gezien was Thijs Verbeurght (tevens voorzitter FK) dé grote winnaar van de avond. Zonder meer was hij de beste debater, gevolgd door Geert Cleuren. Koen Colpaert en Koen Hoornaert deelden de derde plaats. Voor mij zijn deze vier personen dan ook de gedoodverfde en terechte toekomstige RvB-leden.
  • De politieke extremen van Bart Bogaerts deden het publiek misschien lachen (mij persoonlijk deed het me vaak huiveren) maar daarmee win je geen verkiezingen. Ook kameraad Koen Hostyn moest al te vaak de duimen leggen. Constant je fouten aanhalen is écht geen goede manier om iemand van je kunnen te overtuigen. En Jasper D’Hooghe…tja…die was gewoonweg letterlijk en figuurlijk niet verstaanbaar. Hoe zal die z’n stem laten gelden in een vergadering?! Dat Charles Van Den Bossche een bevlogen figuur is, is mooi. Zijn intentie om het Erasmussysteem uit te breiden met niet-EU bestemmingen is goed alleen weegt hij inhoudelijk (en wellicht ook charismatisch) te licht.
  • Over de associatie werd niet gepraat. Nochtans is het een niveau dat steeds belangrijker wordt. Tot spijt van wie het benijdt. Een belangrijk punt voor Koen Hostyn is het gratis maken van het openbaar vervoer maar hij vergeet er wel bij te zeggen dat je daar alleen met de universiteit niets mee zal bereiken. Momenteel is men daar trouwens binnen de Advieswerkgroep Sociale Voorzieningen mee bezig. Koen weet dus wel beter. Op mijn vraag hoe de kandidaten stonden ten aanzien van de associatie was hun antwoord bedroevend. Niemand kon een zinnig antwoord formuleren. Enkel Thijs Verbeurgt haalde (deels terecht) aan dat de associatie momenteel nog een lege doos is.

n693109225_189606_3011.jpg

(Koen Hoornaert: 100 %)

Zo’n debat is leuk voor de geïnteresseerden maar iedereen weet eigenlijk dat de strijd niet in de auditoria gevoerd wordt. Persoonlijke connecties, sociaal netwerk en eventuele achterban zijn de te behandelen groepen. Koen Hoornaert beschikt over deze achterban. Zonder meer is hij een heel bekwaam persoon met goede dossierkennis. Een diplomaat, aanjager en stimulator. Een vriend van de student met oog voor diens ware problemen. Verwacht niet dat hij vervalt in symbooldossiers of politiek-ideologische hardliners. Hoornaert is een realpolitieker die, vaak té geruisloos, resultaten neerzet. Dat bewees hij al genoeg door de GAST, de Gentse Associatie Studentenraad, door als voorzitter deze vergadering naar een hoger niveau te tillen. Terwijl de anderen niet kunnen antwoorden wat de associatie voor hen betekent, ziet Koen de opportuniteiten die een associatie met zich meebrengt. Voor mij is het dan ook een plezier en een hele eer om met zo iemand samen te werken. Met recht van spreken kan ik alle Ugent studenten dan ook oproepen om voor Koen Hoornaert te stemmen!

Written by korneelwarlop

maart 13, 2008 at 2:59 pm

Geplaatst in Uncategorized

HGSR: Advies betreffende cursusverkoop binnen HoGent

with one comment

logo-hgsr-kleur.gif Reeds enkele jaren is de cursusverkoop een doorn in het oog van vele HoGent-studenten. Het betreft vooral praktische zaken als openingsuren, verkoopplaatsen, voorraden en milieuvriendelijkheid. Om die reden besloot de HGSR een advies te schrijven teneinde een richtlijn aan te geven voor een studentvriendelijke cursusverkoop.

De meeste studenten hebben gedurende de dag les. Om die reden is het dan ook aan te raden om de cursusverkoop tijdens de vrije momenten te organiseren: rond 10u30, over de middag, om 15u15 en om 17u30. Dit is vooralsnog niet het geval, integendeel, vaak wordt de verkoop tijdens de lesuren gehouden.

Nogal wat docenten laten hun cursussen bij privé-kopiecenters kopiëren. Hierdoor is er geen controle meer over de kostprijs van een cursus. We willen controleerbare cursusprijzen. De HGSR is dan ook van mening dat alle cursussen die gegeven worden binnen de HoGent door de eigen cursusdienst moeten geproduceerd worden. Hierbij benadrukt de HGSR dat er meer spreiding in de verkoopplaatsen moet komen. Het kan niet de bedoeling zijn dat studenten van bv. LERA op de Campus Schoonmeersen om hun cursussen moeten komen. Het principe van “elke campus z’n cursusverkoop” is bij deze de leuze.

Er dient ook voorzien te worden in een voldoende voorraad. Al te vaak zijn de cursussen uitverkocht, terwijl het volgens de HGSR niet onmogelijk moet zijn om een voldoende marge te voorzien. Hierbij dient ook opgemerkt dat het niet de bedoeling kan zijn om alle cursussen op Dokeos te zetten. Printen kost meer geld dan kopiëren!

Tot slot vraagt de HGSR, in het kader van het Fenixsproject, aan de cursusdienst om voortaan hun cursussen dubbelzijdig te kopiëren op milieuvriendelijk recyclagepapier. De HoGent vervult op deze manier  haar voorbeeldfunctie in het streven naar een proper leefmilieu.

Het voorzien van cursussen is één van de basisdiensten binnen de HoGent. Om die reden hoopt de HGSR dan ook dat dit advies nauwgezet opgevolgd zal worden. Het zou de studenten nogal wat frustraties en centen besparen…

Written by korneelwarlop

maart 11, 2008 at 2:17 pm

Geplaatst in Uncategorized

Einde van de stage!

leave a comment »

logosr.gif

Het was welletjes…een maand Torhout begint te werken op het gemoed. Zeker nadat ik donderdag al weer eventjes van het Gentse leven mocht proeven. Zestien lessen. Eigenlijk is het belachelijk weinig om feeling te krijgen met het leraarsvak want; neem het van me aan, het vergt meer vakkennis dan ik durfde te vermoeden. De stage gaf me zeker het inzicht dat het een kunst is om leerlingen gedurende vijftig minuten of meer te boeien en actief te betrekken bij de les.

Gelukkig kon ik vaak terugvallen op mijn ervaring als acteur. Echt stress om voor grote groepen te staan had ik niet, het stemgebruik was ok en zelfs het rondwandelen in de klas kwam er bij momenten aardig uit. Het was de directeur die er me attent op maakte: “Korneel, jij bent een acteur…en iedere leerkracht moet een beetje acteur zijn om een goede leerkracht te zijn.” Hij had deels gelijk. Niet alleen de manier waarop je iets aanbrengt is belangrijk maar ook wát je aanbrengt is essentieel. Het is dan ook mijn overtuiging dat dat de basis is van een goede lesgever. Iemand die de stof goed beheerst kan als het ware met die kennis spelen en het vaak ook duidelijker uitleggen aan de hand van goede voorbeelden. Dat is métier.

Laat het net op dat punt zijn waar het ons, als bestuurskundigen, vaak zal aan ontbreken. Recht maar vooral economie doceren is geen lachtertje als je zelf maar één keer economie gehad hebt in het hoger onderwijs. Om nog maar te zwijgen van boekhouden… Nu goed, het vergt voor ons dan een dubbele inspanning maar de voldoening is groter! Toch kan je er niet naast kijken dat dit toch een merkwaardige keuze is van de onderwijsmensen uit Brussel. Zelfs daar vergaat bestuurskunde blijkbaar in het groter geheel van de Handelswetenschappen (de tweede opleiding aan ons departement). Of zouden ze in Brussel ook niet het onderscheid kennen tussen bedrijfskunde en bestuurskunde?!

Het zal wellicht een eeuwige frustratie blijven. Maar…met frustraties kom je niet verder in het leven. Met het diploma van Initiële Lerarenopleiding van Academisch Niveau wel. Althans, het is een goed begin. Een begin van…

Written by korneelwarlop

maart 10, 2008 at 11:49 am

Geplaatst in Uncategorized

Ode aan Mr. T

with one comment

habe.gif

Per 1 april zwaaien de studenten van het departement HABE hun jaarvertegenwoordigende docent uit. Weinigen weten echter wie hij is…maar evenveel mensen werden, zonder dat ze het beseffen, steeds in hun recht gesteund door Mr. T. Dat dergelijke nuttige, geëngageerde krachten de HoGent inruilen voor een andere attractieve job is veelzeggend en een signaal voor de betrokken beleidvoerders.

Mr. T was steeds aanspreekbaar voor de studenten. Er is zelfs een geval bekend van een student die hem om 22u30 opbelde om hem om raad te vragen. Na de student vriendelijk op het uur gewezen te hebben, hielp Mr. T de betrokken persoon toch maar mooi verder. Het tekent de kordate doch hulpvaardige en daadkrachtige houding die Mr. T gedurende zijn HABE-periode aan dag legde. Het spreekt voor zich dat dit in een publieke instelling, die niet bepaalt een toonbeeld is van efficiënt bestuur, vaak voor jaloezie of controverse zorgde. Een genuanceerde mening over Mr. T was er bijgevolg niet. Ofwel was je voor Mr. T ofwel tegen. Als één van de weinigen durfde hij openlijk de belangen van de studenten te verdedigen. Dat hij hiermee vaak inging tegen de wil van collega-docenten of bestuur maakte zijn job ongetwijfeld bijzonder zwaar. Toch handelde hij steeds met “een hoger doel” voor ogen: de student (en niet de klant) zo goed mogelijk begeleiden gedurende diens schoolcarrière. Een doel dat al te vaak vergeten wordt in managementmatige structuren allerhande.

Niet alleen de jaarvertegenwoordigende docent in Mr. T zal gemist worden. Persoonlijk waren de jaren waarin ik de eer had om met Mr. T samen te werken, goede jaren. Ik mag misschien wel zeggen dat we gaandeweg vrienden geworden zijn. Om die reden is zijn vertrek des te pijnlijker maar ben ik er rotsvast van overtuigd dat de gedeelde gedrevenheid en ambitie onze wegen ook in de toekomst zal doen kruisen. Zijn vertrek is dus geenszins een afscheid maar een ‘tot ziens’. Mr. T bedankt voor alles! Het ga je goed.

Written by korneelwarlop

maart 9, 2008 at 2:10 pm

Geplaatst in Uncategorized

Box Magazine: De spiegel van het conformisme

with 2 comments

logo_box.gif Solomon Asch, een Amerikaans psycholoog, bestudeerde aan het begin van de magische jaren ’50 de houding van een persoon in een groep; in hoeverre de mening van mensen bepaald wordt door de meerderheid in een groep. Omdat het opzet van zijn experiment de lengte van dit artikel zou overstijgen, beperk ik me hier tot de vaststellingen die Asch formuleerde bij twee categorieën van proefpersonen. De eerste categorie liet zich foutief beïnvloeden door de groep om niet de indruk te wekken dat ze anders dachten. Een tweede categorie bleef echter bij zijn (correcte) standpunt maar verklaarde achteraf wel dat hij/zij onder gigantische druk stond.

Wie van jullie heeft als puber niet gelogen over de smaak van die eerste pint of sigaret? Het was ‘not done’ om dat niet lekker te vinden. En, toegegeven, dat is het nog steeds niet… Enfin, tot zover dit banale voorbeeld. Het toont alleen maar aan dat de bevindingen van Asch opgaan in heel wat situaties en in groepen van diverse pluimage. Op een recente vergadering viel het mij op dat dit helaas ook opgaat voor vele studenten en studentenvertegenwoordigers.

Kudde, roedel, school, meute… de benamingen voor allerlei groepen zijn niet alleen bevorderlijk voor de lachspieren (denk maar aan een kudde terroristen, een meute yoghurtpotjes of een kudde vitabissen) maar drukken telkens ook een bepaalde groepering van dieren uit. Groepsvorming is dus een natuurlijk oerverschijnsel en dat is bij mensen niet anders. Ja, soms is het echt wel wonderlijk om te beseffen hoe hard we nog op dieren gelijken. Net als in de fauna onderscheiden we ook bij groepen van  mensen ofwel een bepaalde dwang om  zich aan de groep aan te passen ofwel een drang om bij de groep te horen waardoor deze personen zich als het ware “prostitueren” om toch maar als een volwaardig lid bij de groep gerekend te worden.

Studentenvertegenwoordigers, die de nobele taak hebben om de belangen van hun studenten in tal van vergaderingen te verdedigen, zijn zeker ook niet ongevoelig voor die tweedeling. Vaak kom je als stuver op een vergadering waar je enige student bent. Veelal zit je tussen afgestreken heren in pak en strenge dames met een tailleurtje die zich zitten te ergeren aan jouw aanwezigheid. Te jong, te onervaren, inhoudelijk te zwak, onredelijk, onrealistisch… Het zijn klaagzangen die generaties studenten over zich heen kregen wanneer ze de vrijwaring van hun rechten bewaakten in de daartoe voorziene instanties. De beleefdheid (of was het de schijnheiligheid) gebied hen dit echter te ventileren in de wandelgangen i.p.v. in het gezicht van de jong volwassene die zich eervol van zijn/haar taak kwijt. Het zorgt vaak voor een nogal verziekte sfeer op vergaderingen: enerzijds voelt de geïsoleerde stuver aan dat de groep zich in zijn/haar aanwezigheid anders gaat gedragen en anderzijds voelen de dames en heren zich in hun uitspraken wat geremd door de aanwezigheid van “de klant”.

De vraag die zich dan opdringt: hoe ga je met dergelijke situaties om? Ik ken nogal wat stuvers die gewoon zwijgen uit angst dat hun gedachten té hard afwijken met de plannen van de vergadering. De angst om niet au serieux genomen te worden of om zich al debatterend buiten de groep te werken zit er bij velen duidelijk in. Natuurlijk is het normaal dat dit fenomeen zich voordoet bij mensen die net komen piepen, getest worden en op voorhand als te licht bevonden worden. Het probleem is echter structureel wanneer dit zich op herhaaldelijke wijze voordoet want indien je je nooit laat opmerken wordt er ook geen rekening met je gehouden en is het bijgevolg niet mogelijk om op de besluitvorming te wegen. Het is met andere woorden wat balanceren op twee gedachten en een evenwicht hierin vinden hangt vaak van veel factoren af.

Toch verkies ik alvast de bovenstaande complexiteit in plaats van me te schikken naar de pijpen of de slippen van de decision makers. Deze conformiteitsdrang vind ik zo doorzichtig en het helpt je ook niet bepaald vooruit in je persoonlijke ontwikkeling. Het maakt je vooral kwetsbaar in een academische wereld waarin iedereen inhoud, persoonlijkheid, visie en deskundigheid verlangt. Je schikken naar de groep om er deel vanuit te maken is dus niet alleen iets van korte duur, het is bovendien niet realistisch: vroeg of laat zul je moeten kleur bekennen, keuzes maken! Het risico dat je dan in al je palingwerk vastzit is echter reëel.

Wie denkt dat stuver zijn een simpele taak is, vergist zich. Er wordt veel verlangd van onze studentenvertegenwoordigers: vergaderen op de meest onmogelijke momenten, dossierkennis, techniciteit, juridische bagage, onfeilbaarheid,  een goed voorkomen… Vaak wordt dan vergeten dat deze mensen daar niet voor vergoed worden, nog maar een jeugdige leeftijd bezitten én dit bovendien allemaal bovenop hun al drukke schoolagenda moeten afwerken. De harde, kille, zakelijke realiteit en het heilige academische gelijk zijn dan ook twee gemakkelijke wapens om dit jonge idealisme, dat jong enthousiasme, tot in de kiem te smoren.

Vergis u niet; de meeste stuvers die ik ken zijn stuk voor stuk hard werkende, goedlachse en kleurige figuren. Toch zullen velen van hen deze conformiteittheorieën herkennen. Laat het een signaal zijn aan de heren en dames die steevast roepen dat studenten niet met hun status van “stakeholder in het hoger onderwijs” omkunnen. Ik merk alvast een grote bereidheid bij de studenten en een gebrek aan spiegels bij de luidste roepers.

Written by korneelwarlop

maart 4, 2008 at 7:47 pm

Geplaatst in Uncategorized

Mededeling: VVS Congres komt niet naar HoGent

leave a comment »

logo-hgsr-kleur.gif Voor de HGSR is de VVS-werking heel belangrijk. Ze wil, als tweede grootste fractie binnen VVS, dan ook een actieve speler zijn. Dit doet ze door haar actieve bijdrage aan de algemene vergaderingen, het bijwonen van werkgroepen en het opnemen van externe VVS-vertegenwoordiging in onder meer de VLHORA en de NVAO. Het is dan ook vanuit deze drive dat de HGSR zelf een voorstel deed aan VVS om het congres in de HoGent te laten plaatsvinden. Op 14 januari kregen we de bevestiging van VVS dat we het congres mochten organiseren. Pas een maand later, op 13 februari, kregen we op een voorbereidende congresvergadering te horen dat VVS zonder enig overleg de congresdatum verplaatste naar 12 april 2008.

Omdat we eerder publiekelijk berichtten dat de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) haar jaarlijks congres zou organiseren in de HoGent, met de medewerking van de Hogeschool Gent Studentenraad (HGSR), achtte de stuurgroep het opportuun om, in enkele punten, bijkomende info te verschaffen over de afgelasting van het congres in de HoGent.

1.  VVS leeft haar eigen afspraken niet na. Het congres zou (zoals lang op voorhand aangekondigd) op 22 maart doorgaan. Door nalatigheid diende ze haar sprekers te laat te contacteren en dreigde het congres op 22 maart een inhoudloze dag te worden. HGSR wil benadrukken dat ze zelf organisatorisch klaar was om op 22 maart het congres door te laten gaan..

2.  HGSR vindt het een fout signaal dat VVS, door de verplaatsing, aan haar achterban geeft. In de keuze tussen de minister of haar achterban (HGSR) heeft ze gekozen voor de minister. Op zich verstaanbaar (wie wil die niet op z’n congres) alleen op z’n minst dubieus te noemen, gezien het feit dat ze zelf zo overhoop gelegen hebben met de minister. VVS heeft bovendien geen enkele garantie dat hij zal komen opdagen (waarom -de betoging indachtig- zou hij ook?). In die optiek is deze keuze niet consequent.

3.  HGSR meent dat de grenzen van eerbied tussen mensen overschreden is. Ondanks de goede wil bij al onze medewerkers kregen we vaak geen of laattijdig antwoord op onze correspondentie. We zijn begripvol voor de drukke agenda van eenieder alleen heeft VVS geen alleenrecht op tijd. Op een dergelijke manier ga je niet met mensen om! De HGSR kon voor de organisatie van het VVS congres rekenen op een groep enthousiaste mensen die we nu moeten ontgoochelen. Het feit dat wij door dergelijke praktijken onze vrijwilligers voorgoed kwijt zijn is in deze een zeer spijtige zaak en antipolitiek voor de studentenparticipatie in de HoGent.

Tot nader orde is de HGSR nog steeds lid van de VVS en dat wil ze zo houden. Dit incident is dus geenszins een rem op onze eerder aangegane engagementen. HGSR bevestigt zich hiermee als trouwe partner van VVS. Dit incident onderstreept evenwel op een pijnlijke manier de noodzaak aan een organisatorische evaluatie van VVS. De HGSR wenst zich hier dan ook, in het belang van VVS, actief voor in te zetten.

Written by korneelwarlop

maart 1, 2008 at 10:38 am

Geplaatst in Uncategorized