Archive for maart 2008

Fitna: Allah Akbar?!

leave a comment »

Geert Wilders, de Nederlandse PVV-politicus, stond deze week mondiaal in de persbelangstelling. Reden? Zijn film Fitna, letterlijk vertaald “beproeving”, zorgde reeds een half jaar voor zenuwachtigheid op kabinetten van politieke leiders, in de moskeeën, op redacties en ook (en vooral) bij de gewone Jan en Mohammed met de pet. Wilders permitteerde zich dus veel teneinde zich op te werpen als ideale en koene ridder van de vrije meningsuiting. Zijn film moest ons dan ook een staalkaart laten zien van alle dreigementen en gruwels waaraan we bloodgesteld zouden worden indien we de islam geen halt toeroepen. Met één pennentrek zou alle moeite van moslimorganisaties en de overheid om constructief rond dit actueel vraagstuk na te denken, in dialoog, van tafel geveegd worden. Wat zou volgen was een oncontroleerbare en onvoorspelbare situatie… De vrees voor deze film was dan ook gegrond.

Nadat de film uitkwam, en iedereen reeds de 15 minuten (!) durende “film” gezien had, bleken de reacties opvallend mild. Ergens begrijpelijk… de film tast de randen af maar echt nieuwe beelden of opruiende oproepen worden er niet in verkondigd. De zucht van opluchting nam overal de bovenhand en ook de wraakacties bleven (voorlopig) uit. Deze houding is op z’n minst wel vreemd te noemen want sommige bepalingen in de Koran zijn inderdaad aanstootgevend. De beelden die getoond worden zijn echte beelden mét echte slachtoffers… Daar nu zomaar losjes over doen is zeker geen goed signaal. De stelling van Wilders dat na de nazi’s en het communisme, nu de islam verdreven moet worden is zonder meer voortvarend te noemen. Stellen dat er geen probleem is, is evenzeer de waarheid kwaad aandoen.

50_plus-1728-10320-0908072217-geertwilders.jpg

(Geert Wilders: denkt op 15 minuten één van de meest complexe en actuele vraagstukken te kunnen omvatten.)

De democratie is tot op heden de levensvorm die het meest de tand des tijds heeft doorstaan. Democratie houdt (en dat wordt vaak door de Wildersen van deze wereld vergeten) per definitie ook in dat je respect hebt voor minderheden en andersdenkenden. Het basisidee daarachter is dat elk individu, met z’n eigenheid, door z’n/haar diversiteit in cultuur een meerwaarde biedt aan de samenleving. Een samenleving die zo rijker is qua inzichten, talen, wereldbeelden en ook godsdiensten… De recente geschiedenis leert ons dat dergelijk ideaalbeeld van een democratie soms nog ver weg staat van de realiteit. Nochtans is het de enige mogelijkheid om  in een globaliserende wereld op een vreedzame manier  te evolueren. Het aanvaarden van de multiculturele samenleving is dan ook van primordiaal belang. Ontkennen of negeren heeft geen zin; het is een realiteit waar we beter mee zouden moeten mee omgaan. In plaats van het te proberen uit te roeien, zouden we beter met verenigde krachten oplossingen zoeken op de uitdagingen die het ons stelt. Wilders zijn film is tevens in die zin verwerpelijk omdat ze zorgt voor een grotere polarisatie door in te spelen op de angstgevoelens van de bevolking en dit tot grote tevredenheid trouwens van alle spelende conservatieve krachten. Angstgevoelens die door de heersende politieke klasse in Nederland (en eigenlijk overal in de Westerse samenleving) niet gepareerd kan worden uit vrees er electoraal voor afgestrafd te worden. De populariteit van Wilders legt op een pijnlijke manier de twijfel van de huidige politieke klasse bloot. Of zoals William Shakespeare het zo mooi omschreef:

Twijfel is een verrader, die ons het goede dat wij vaak konden winnen, doet verliezen uit vrees te handelen.

Written by korneelwarlop

maart 29, 2008 at 11:51 pm

Geplaatst in Uncategorized

Pers: Gentse Associatie Studentenraad: 100 % stakeholder

with one comment

logo_gast.jpg 

De Gentse Associatie Studentenraad (GAST) bestaat reeds enkele jaren. Toch is het pas sinds vorig jaar dat haar bestaan ook effectief het woord “werking” waardig is. Bij het begin van het academiejaar werd actief op zoek gegaan naar geëngageerde stuvers die de verschillende partnerinstellingen in de overkoepelende associatiestudentenraad wilden vertegenwoordigen, en met succes!

Stuverreceptie

Op 30 november organiseerde de GAST in het prachtige kader dat Het Pand is, een receptie voor alle studentenvertegenwoordigers van de partnerinstellingen van de Associatie Universiteit Gent. Zo’n 150 studenten waren present om in het gezelschap van een hapje en een drankje een presentatie over de GAST bij te wonen. De nood aan een associatiebrede studentenraad werd algemeen gedeeld. Meer betrokkenheid met de GAST was dan ook het doel van de receptie. In dat opzicht was de avond meer dan geslaagd!

Betere Profilering

Ontegensprekelijk is een degelijke inhoudelijke werking ook voor de GAST primordiaal. Het kan echter nooit kwaad om als associatie, en als studenten binnen die associatie in het bijzonder, wat meer naar buiten te komen. Om aan deze lokroep gehoor te geven werd een nagelnieuw logo boven de doopvont gehouden. Ook de oprichting van een website is een belangrijk instrument om de GAST ook digitaal zichtbaar te maken. Vanuit http://www.gast.ac/ veroveren we voortaan ook het world wide web!

Gezonde basis

Wie droomt van een studentenwerking die inspeelt op de actuele thema’s en de grote uitdagingen die het hoger onderwijs te wachten staat, kan niet voorbij gaan aan een degelijke organisatie; een structuur die een performante werking niet in de weg staat. Een herwerking van onze statuten drong zich op. De invoering van een Dagelijks Bestuur, het optrekken van het aantal stuvers binnen de GAST van 8 naar 12 en soepelere meerderheidsregels zijn dan ook de kernpunten van de hervormingen die op de vergadering van 17 december 2007 unaniem werden goedgekeurd.

Toonaangevend

De associaties zijn al vanaf hun bestaan voer voor discussies. Volgens de GAST heeft het weinig zin om voortdurend haar rol in twijfel te trekken. Associaties bestaan nu eenmaal en dus dienen we dit te zien als een opportuniteit! Omdat het hoger onderwijsbeleid iets is dat de Gentse belangen overstijgt, engageerde de GAST zich dan ook om de dialoog tussen de studentenraden van de vijf associaties aan te zwengelen. Ze organiseerde hiertoe een eerste samenkomst in de vorm van een ronde tafel omtrent associatievertegenwoordiging binnen VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten. (Meer info kan u terugvinden op onze site). De GAST is dan ook een toonaangevende speler binnen de AUGent en hoopt ook in de toekomst een katalysator te kunnen zijn voor de studentenparticipatie in Vlaanderen.

Written by korneelwarlop

maart 24, 2008 at 5:20 pm

Geplaatst in Uncategorized

Wat waren we weer geweldig…

with one comment

Het was een week waar mijn kotgenoot en ik niet echt naar uitkeken: de laatste week dat we samen in Gent zouden zitten. Helaas ligt ook deze alweer achter ons en zit het olijke kotleven er op. Nicolas start nu met zijn stage in een boekhoudkantoor in Blankenberge en deze duurt tot juni. Ikzelf zat een maand in Torhout voor mijn lerarenopleiding. Om de prachtige Gentse jaren alsnog feestelijk met alle vrienden af te sluiten, waren er gelegenheden genoeg.

Woensdag: Gratis vat Bestuurskundica… de verschrikking voor uw lichaam maar hét welgekomen moment om iedereen van de klas sinds december eens terug te zien. Er werd gevierd en gedronken (jaja, geen één zonder twee vaten) dat het een lieve lust was.

img_1518.jpg img_1607.jpg img_1622.jpg

(Meer foto’s op http://fotos.bestuurskundica.be)

Donderdag: Na een slopende Algemene Vergadering van de HGSR (we hebben nieuwe statuten…hoezee hoezee!) verbroederden we met de leden van de GAST. Wat volgde was alweer een avondje om vingers en duimen vanaf te likken. Ook mijn kotgenoot was weerom van de partij om samen voor een laatste keer in de Pallieter te klinken “op een goed seizoen”.

Vrijdag: Galabal van Moeder Lies. De jaarlijkse hoogmis waar alle HABE-studenten (en een slinkend aantal docenten) present geven. Je ontmoet er zelfs enkele legendarische HABE-monumenten.

img_1643.jpg

(De Moeder Lies-praeses van het eerste uur: ons eerste jaar op HABE)

Locatie was de Culture Club in Gent. Mooi, dat wel…maar zelfs de goede muziek kon de torenhoge prijzen niet drukken. Een spijtige zaak vind ik dat, zeker gezien het toch om een studententreffen gaat en je als club zo veel mensen uitsluit. Los daarvan, was het een schitterende avond!

img_1632.jpg img_1651.jpg img_1664.jpg

Zaterdag: Of beter…de dag teveel… Het was duidelijk dat iedereen van onze groep wat door z’n beste krachten heen zat. Toch waren de glazen vlug gevuld om tijdens de Retro House Party in Torhout te klinken op ons net binnengehaalde succes: de foto waar menig mens jaloers op is! Een leuke afsluiter voor een schitterende tijd. Ze komt helaas nooit meer terug.  

n540656913_468891_8362.jpg

Written by korneelwarlop

maart 16, 2008 at 5:53 pm

Geplaatst in Uncategorized

Verkiezingen RvB Ugent: Koen Hoornaert is uw man!

with 3 comments

n12356886102_5376.jpg

Gisteren vond in auditorium E van de Blandijn het stuverdebat plaats tussen de kandidaat- bestuursleden voor de Raad van Bestuur en de Sociale Raad van de Universiteit Gent. Uw dienaar was aanwezig en liet zich het volgende opmerken:

  • Technisch gezien was Thijs Verbeurght (tevens voorzitter FK) dé grote winnaar van de avond. Zonder meer was hij de beste debater, gevolgd door Geert Cleuren. Koen Colpaert en Koen Hoornaert deelden de derde plaats. Voor mij zijn deze vier personen dan ook de gedoodverfde en terechte toekomstige RvB-leden.
  • De politieke extremen van Bart Bogaerts deden het publiek misschien lachen (mij persoonlijk deed het me vaak huiveren) maar daarmee win je geen verkiezingen. Ook kameraad Koen Hostyn moest al te vaak de duimen leggen. Constant je fouten aanhalen is écht geen goede manier om iemand van je kunnen te overtuigen. En Jasper D’Hooghe…tja…die was gewoonweg letterlijk en figuurlijk niet verstaanbaar. Hoe zal die z’n stem laten gelden in een vergadering?! Dat Charles Van Den Bossche een bevlogen figuur is, is mooi. Zijn intentie om het Erasmussysteem uit te breiden met niet-EU bestemmingen is goed alleen weegt hij inhoudelijk (en wellicht ook charismatisch) te licht.
  • Over de associatie werd niet gepraat. Nochtans is het een niveau dat steeds belangrijker wordt. Tot spijt van wie het benijdt. Een belangrijk punt voor Koen Hostyn is het gratis maken van het openbaar vervoer maar hij vergeet er wel bij te zeggen dat je daar alleen met de universiteit niets mee zal bereiken. Momenteel is men daar trouwens binnen de Advieswerkgroep Sociale Voorzieningen mee bezig. Koen weet dus wel beter. Op mijn vraag hoe de kandidaten stonden ten aanzien van de associatie was hun antwoord bedroevend. Niemand kon een zinnig antwoord formuleren. Enkel Thijs Verbeurgt haalde (deels terecht) aan dat de associatie momenteel nog een lege doos is.

n693109225_189606_3011.jpg

(Koen Hoornaert: 100 %)

Zo’n debat is leuk voor de geïnteresseerden maar iedereen weet eigenlijk dat de strijd niet in de auditoria gevoerd wordt. Persoonlijke connecties, sociaal netwerk en eventuele achterban zijn de te behandelen groepen. Koen Hoornaert beschikt over deze achterban. Zonder meer is hij een heel bekwaam persoon met goede dossierkennis. Een diplomaat, aanjager en stimulator. Een vriend van de student met oog voor diens ware problemen. Verwacht niet dat hij vervalt in symbooldossiers of politiek-ideologische hardliners. Hoornaert is een realpolitieker die, vaak té geruisloos, resultaten neerzet. Dat bewees hij al genoeg door de GAST, de Gentse Associatie Studentenraad, door als voorzitter deze vergadering naar een hoger niveau te tillen. Terwijl de anderen niet kunnen antwoorden wat de associatie voor hen betekent, ziet Koen de opportuniteiten die een associatie met zich meebrengt. Voor mij is het dan ook een plezier en een hele eer om met zo iemand samen te werken. Met recht van spreken kan ik alle Ugent studenten dan ook oproepen om voor Koen Hoornaert te stemmen!

Written by korneelwarlop

maart 13, 2008 at 2:59 pm

Geplaatst in Uncategorized

HGSR: Advies betreffende cursusverkoop binnen HoGent

with one comment

logo-hgsr-kleur.gif Reeds enkele jaren is de cursusverkoop een doorn in het oog van vele HoGent-studenten. Het betreft vooral praktische zaken als openingsuren, verkoopplaatsen, voorraden en milieuvriendelijkheid. Om die reden besloot de HGSR een advies te schrijven teneinde een richtlijn aan te geven voor een studentvriendelijke cursusverkoop.

De meeste studenten hebben gedurende de dag les. Om die reden is het dan ook aan te raden om de cursusverkoop tijdens de vrije momenten te organiseren: rond 10u30, over de middag, om 15u15 en om 17u30. Dit is vooralsnog niet het geval, integendeel, vaak wordt de verkoop tijdens de lesuren gehouden.

Nogal wat docenten laten hun cursussen bij privé-kopiecenters kopiëren. Hierdoor is er geen controle meer over de kostprijs van een cursus. We willen controleerbare cursusprijzen. De HGSR is dan ook van mening dat alle cursussen die gegeven worden binnen de HoGent door de eigen cursusdienst moeten geproduceerd worden. Hierbij benadrukt de HGSR dat er meer spreiding in de verkoopplaatsen moet komen. Het kan niet de bedoeling zijn dat studenten van bv. LERA op de Campus Schoonmeersen om hun cursussen moeten komen. Het principe van “elke campus z’n cursusverkoop” is bij deze de leuze.

Er dient ook voorzien te worden in een voldoende voorraad. Al te vaak zijn de cursussen uitverkocht, terwijl het volgens de HGSR niet onmogelijk moet zijn om een voldoende marge te voorzien. Hierbij dient ook opgemerkt dat het niet de bedoeling kan zijn om alle cursussen op Dokeos te zetten. Printen kost meer geld dan kopiëren!

Tot slot vraagt de HGSR, in het kader van het Fenixsproject, aan de cursusdienst om voortaan hun cursussen dubbelzijdig te kopiëren op milieuvriendelijk recyclagepapier. De HoGent vervult op deze manier  haar voorbeeldfunctie in het streven naar een proper leefmilieu.

Het voorzien van cursussen is één van de basisdiensten binnen de HoGent. Om die reden hoopt de HGSR dan ook dat dit advies nauwgezet opgevolgd zal worden. Het zou de studenten nogal wat frustraties en centen besparen…

Written by korneelwarlop

maart 11, 2008 at 2:17 pm

Geplaatst in Uncategorized

Einde van de stage!

leave a comment »

logosr.gif

Het was welletjes…een maand Torhout begint te werken op het gemoed. Zeker nadat ik donderdag al weer eventjes van het Gentse leven mocht proeven. Zestien lessen. Eigenlijk is het belachelijk weinig om feeling te krijgen met het leraarsvak want; neem het van me aan, het vergt meer vakkennis dan ik durfde te vermoeden. De stage gaf me zeker het inzicht dat het een kunst is om leerlingen gedurende vijftig minuten of meer te boeien en actief te betrekken bij de les.

Gelukkig kon ik vaak terugvallen op mijn ervaring als acteur. Echt stress om voor grote groepen te staan had ik niet, het stemgebruik was ok en zelfs het rondwandelen in de klas kwam er bij momenten aardig uit. Het was de directeur die er me attent op maakte: “Korneel, jij bent een acteur…en iedere leerkracht moet een beetje acteur zijn om een goede leerkracht te zijn.” Hij had deels gelijk. Niet alleen de manier waarop je iets aanbrengt is belangrijk maar ook wát je aanbrengt is essentieel. Het is dan ook mijn overtuiging dat dat de basis is van een goede lesgever. Iemand die de stof goed beheerst kan als het ware met die kennis spelen en het vaak ook duidelijker uitleggen aan de hand van goede voorbeelden. Dat is métier.

Laat het net op dat punt zijn waar het ons, als bestuurskundigen, vaak zal aan ontbreken. Recht maar vooral economie doceren is geen lachtertje als je zelf maar één keer economie gehad hebt in het hoger onderwijs. Om nog maar te zwijgen van boekhouden… Nu goed, het vergt voor ons dan een dubbele inspanning maar de voldoening is groter! Toch kan je er niet naast kijken dat dit toch een merkwaardige keuze is van de onderwijsmensen uit Brussel. Zelfs daar vergaat bestuurskunde blijkbaar in het groter geheel van de Handelswetenschappen (de tweede opleiding aan ons departement). Of zouden ze in Brussel ook niet het onderscheid kennen tussen bedrijfskunde en bestuurskunde?!

Het zal wellicht een eeuwige frustratie blijven. Maar…met frustraties kom je niet verder in het leven. Met het diploma van Initiële Lerarenopleiding van Academisch Niveau wel. Althans, het is een goed begin. Een begin van…

Written by korneelwarlop

maart 10, 2008 at 11:49 am

Geplaatst in Uncategorized

Ode aan Mr. T

with one comment

habe.gif

Per 1 april zwaaien de studenten van het departement HABE hun jaarvertegenwoordigende docent uit. Weinigen weten echter wie hij is…maar evenveel mensen werden, zonder dat ze het beseffen, steeds in hun recht gesteund door Mr. T. Dat dergelijke nuttige, geëngageerde krachten de HoGent inruilen voor een andere attractieve job is veelzeggend en een signaal voor de betrokken beleidvoerders.

Mr. T was steeds aanspreekbaar voor de studenten. Er is zelfs een geval bekend van een student die hem om 22u30 opbelde om hem om raad te vragen. Na de student vriendelijk op het uur gewezen te hebben, hielp Mr. T de betrokken persoon toch maar mooi verder. Het tekent de kordate doch hulpvaardige en daadkrachtige houding die Mr. T gedurende zijn HABE-periode aan dag legde. Het spreekt voor zich dat dit in een publieke instelling, die niet bepaalt een toonbeeld is van efficiënt bestuur, vaak voor jaloezie of controverse zorgde. Een genuanceerde mening over Mr. T was er bijgevolg niet. Ofwel was je voor Mr. T ofwel tegen. Als één van de weinigen durfde hij openlijk de belangen van de studenten te verdedigen. Dat hij hiermee vaak inging tegen de wil van collega-docenten of bestuur maakte zijn job ongetwijfeld bijzonder zwaar. Toch handelde hij steeds met “een hoger doel” voor ogen: de student (en niet de klant) zo goed mogelijk begeleiden gedurende diens schoolcarrière. Een doel dat al te vaak vergeten wordt in managementmatige structuren allerhande.

Niet alleen de jaarvertegenwoordigende docent in Mr. T zal gemist worden. Persoonlijk waren de jaren waarin ik de eer had om met Mr. T samen te werken, goede jaren. Ik mag misschien wel zeggen dat we gaandeweg vrienden geworden zijn. Om die reden is zijn vertrek des te pijnlijker maar ben ik er rotsvast van overtuigd dat de gedeelde gedrevenheid en ambitie onze wegen ook in de toekomst zal doen kruisen. Zijn vertrek is dus geenszins een afscheid maar een ‘tot ziens’. Mr. T bedankt voor alles! Het ga je goed.

Written by korneelwarlop

maart 9, 2008 at 2:10 pm

Geplaatst in Uncategorized